april 7, 2020

De blootstelling van schijnzelfstandigen

Vanuit het kabinet werden er maatregelen aangekondigd om de zzp’er financieel te ondersteunen tijdens de corona crisis. Uit onderzoek blijkt dat veel zzp’ers nauwelijks tot geen financiële buffers hebben opgebouwd. Dat heeft verschillende redenen, maar één daarvan trekt onze aandacht het meest: de vele schijnzelfstandigen. Uit onderzoek van FNV Zelfstandigen blijkt dat ongeveer de helft

...

Kennisbank Thumbnail
Ruben
maart 11, 2020

5 toezicht activiteiten van Belastingdienst op zzp-arbeidsrelaties

Eind 2019 communiceerde de Belastingdienst al op welke manieren de toezicht op zzp-arbeidsrelaties ingericht wordt. In 2020 is het belangrijker dan ooit om als opdrachtgever en zzp’er de samenwerking met elkaar goed te borgen. Om u een steuntje in de rug te geven maken wij een overzicht van wat voor instrumenten de Belastingdienst hiervoor inzet.

...

Kennisbank Thumbnail
Ruben
maart 4, 2020

Nieuwe wet DBA: te weinig ondernemend

Op 2 maart 2020 zijn allerlei zzp-belangenorganisaties om de tafel gegaan met minister van Sociale Zaken Koolmees. Er is namelijk nog steeds veel weerstand voor de kabinetsplannen die een nieuwe wet DBA moeten vormen. Daarom willen deze organisaties graag een alternatief voorleggen om de zzp-problematiek echt aan te pakken. Onder de zzp-belangenbehartigers zitten onder andere

...

Kennisbank Thumbnail
Ruben
februari 6, 2020

Gerichter toezicht zzp’ers door Belastingdienst

Toezicht op de arbeidsrelaties tussen zzp’ers en opdrachtgever gaat in de toekomst gerichter worden. Dat blijkt uit het meest recente toezichtsplan arbeidsrelaties, opgesteld door de Belastingdienst. Met name de bouw- en de zorgsectoren worden sterker onder de loep genomen, omdat deze sectoren kampen met veel krapte op de arbeidsmarkt. Het uitgebrachte toezichtsplan beschrijft de werkwijze

...

Kennisbank Thumbnail
Ruben
januari 23, 2020

Commissie Borstlap: doorgeslagen flexibilisering arbeidsmarkt

Na lang beraad komt de commissie Borstlap met concrete maatregelen die de arbeidsmarkt een andere wending moet geven. En de conclusies zijn niet bepaald mals voor voornamelijk flexwerkers en zzp’ers. Er moet minder flexibilisering komen en hiervoor moeten impopulaire maatregelen genomen worden. Even kort terug in de tijd. In opdracht van het kabinet heeft Hans

...

Kennisbank Thumbnail
Ruben