oktober 27, 2023

Polderen me de ZZP’er

Naarmate de tijd verstrijkt, worden de regels omtrent het werken met ZZP’ers steeds duidelijker. Wat op het eerste gezicht als een positieve ontwikkeling lijkt, roept echter gemengde reacties op onder ZZP’ers en belangenorganisaties van ZZP’ers. Zij zien namelijk vooral veel nadelen in de verduidelijking van deze regels. Even terug naar het begin van het polderen,

...

Kennisbank Thumbnail
PeopleAssist Team
januari 26, 2022

Oude wijn in nieuwe zakken

Op 2 januari 2022 werd bekend dat mevrouw Karin van Gennip wordt voorgedragen als nieuwe minister van sociale zaken en werkgelegenheid in het nieuwe kabinet Rutte IV. Nu is ook bekend dat er een hervorming komt van de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvan zien? Volgens de commissie Borstlap, die de afgelopen tijd de arbeidsmarkt heeft

...

Kennisbank Thumbnail
PeopleAssist Team