januari 26, 2022

Oude wijn in nieuwe zakken

Op 2 januari 2022 werd bekend dat mevrouw Karin van Gennip wordt voorgedragen als nieuwe minister van sociale zaken en werkgelegenheid in het nieuwe kabinet Rutte IV. Nu is ook bekend dat er een hervorming komt van de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvan zien? Volgens de commissie Borstlap, die de afgelopen tijd de arbeidsmarkt heeft

...

Kennisbank Thumbnail
PeopleAssist Team