Privacy Policy - PeopleAssist

Beheer Peopleassist

De website www.peopleassist.nl staat onder beheer van Peopleassist B.V. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van bezoekers

a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.peopleassist.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

b. Peopleassist B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

a. Peopleassist B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Peopleassist B.V. de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

d. Peopleassist B.V maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Peopleassist zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

e. Peopleassist B.V. maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Gegevens die door de klant verstrekt worden

Peopleassist B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a Het aanmaken van een account.

b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de dienstverlening, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Peopleassist B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een efficiëntere werkwijze voor de klant.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Peopleassist B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

b De gegevens die voor opdrachtgever en opdrachtnemer van belang zijn en waarvoor beide partijen toestemming hebben gegeven.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Peopleassist B.V. zijn verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Peopleassist B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Peopeassist B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.