januari 25, 2024

De onthulling van verborgen ZZP-rechten

In de complexe wereld van zelfstandig ondernemers lijkt de omringende regelgeving soms op een doolhof. Het is een landschap waarin zzp’ers hun weg moeten vinden te midden van juridische complexiteit en voortdurende veranderingen. In dit artikel bespreken we het recente inzicht van Niels van der Neut, waarbij we de mysteries van de zzp-wetgeving ontrafelen. Recentelijk

...

Kennisbank Thumbnail
PeopleAssist Team
oktober 27, 2023

Polderen me de ZZP’er

Naarmate de tijd verstrijkt, worden de regels omtrent het werken met ZZP’ers steeds duidelijker. Wat op het eerste gezicht als een positieve ontwikkeling lijkt, roept echter gemengde reacties op onder ZZP’ers en belangenorganisaties van ZZP’ers. Zij zien namelijk vooral veel nadelen in de verduidelijking van deze regels. Even terug naar het begin van het polderen,

...

Kennisbank Thumbnail
PeopleAssist Team
oktober 20, 2023

Modelovereenkomsten Vrije Vervanging Vervallen Per 1 Januari 2024

In oktober vorig jaar richtten we onze aandacht op een uitspraak van de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest, waarbij de juridische status van bezorgers onder de loep werd genomen. De Hoge Raad oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo niet langer als zelfstandige ondernemers kunnen worden beschouwd, maar dat zij wel degelijk werkten op basis van

...

Kennisbank Thumbnail
PeopleAssist Team
april 12, 2023

Ondernemers opgelet: Wet DBA strenger gehandhaafd

Het idee om ‘eigen baas’ te zijn lijkt steeds aantrekkelijker te worden. Het aantal zzp’ers is aan het stijgen en eind vorig jaar telde er zo’n 1,2 miljoen zelfstandigen in Nederland. Helaas is er een schaduwzijde verbonden aan deze ontwikkeling. Niet alle zelfstandigen zijn namelijk écht zelfstandig. De zogenoemde ‘schijnzelfstandigen’ leiden tot oneerlijke concurrentie en

...

Kennisbank Thumbnail
PeopleAssist Team
april 7, 2022

Slapende fiscus bij handhaving wet DBA?

Uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de Belastingdienst de afgelopen tijd nauwelijks heeft opgetreden tegen schijnzelfstandigheid. Er werd weinig gecontroleerd op de opvolging van aanwijzingen, correcties en naheffingen bleven vaak uit en de “pakkans” bij bedrijven bleek zeer laag. Dit zijn enkele stevige conclusies van de Algemene Rekenkamer die lijnrecht tegenover de

...

Kennisbank Thumbnail
PeopleAssist Team