“Zzp’er maakt niet aannemelijk dat hij een onderneming drijft”

PeopleAssist Team · februari 12, 2021

Alweer twee vernietigende uitspraken van de Hoge Raad in Den Haag, van afgelopen tijd. Onze conclusie: het blijft noodzakelijk om niet alleen de zzp-samenwerking op papier goed te borgen, maar om dit in de praktijk ook zo vorm te geven. Let op de ondernemersstatus!

Onderhandelen over zzp-tarief

Zaak 1: “geen duurzaam streven om te werken voor verschillende opdrachtgevers”

De eerste zaak ging over een hoger beroep van een zzp’er naar aanleiding van een uitspraak van de rechter. De rechter besloot dat de zzp’er in de praktijk geen onderneming dreef, maar feitelijk in loondienst hoorde. Argumenten hiervoor van het Hof van Den Haag waren:

  • De zzp’er had maar één opdrachtgever;
  • De zzp’er was fulltime aanwezig op de locatie van de opdrachtgever;
  • De zzp’er was wat betreft tijdstip, plaats en aard van het werk volledig afhankelijk van deze opdrachtgever.

Kortom, redenen genoeg om te oordelen dat de ondernemer in kwestie geen winst uit onderneming geniet, maar eerder resultaat uit overige werkzaamheden.

Zaak 2: “Uber chauffeur bezit onvoldoende zelfstandigheid”

De tweede zaak ging over de verstandhouding tussen Uber en één van haar (door Uber beschouwde) zzp’ers. Het Hof van Den Haag heeft uiteindelijke geoordeeld dat de vervoersactiviteiten van de zzp’er bij Uber niet aan te merken zijn als winst uit onderneming. De argumenten hiervoor waren onder andere:

  • Naast de betalingen werden ook een groot aantal andere zaken rondom het personenvervoer gefaciliteerd door Uber, en niet door de zzp’er;
  • In de praktijk bleek dat Uber bepaalde onder welke voorwaarden de zzp’er de ritten mocht uitvoeren (dus was er sprake van een hoge mate van gezag);
  • De zzp’er kon niet zelf bepalen wat de ritprijs was, dat bepaalde Uber zelf;
  • De zzp’er kon niet aannemelijk maken dat hij diegene is die ondernemingsrisico loopt;

Nu weten we dat Uber eerder al in het nieuws kwam met zzp-schijnconstructies. Nu lijkt het er toch op dat er steeds vaker tegen dit soort constructies wordt ingegrepen. Ons advies is dan ook om waakzaam én kritisch te blijven over de ondernemersstatus van zzp’ers. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de zzp’er. Maar een opdrachtgever kan zeker ook kritisch zijn op de manier van samenwerken!

bron: navigator.nl

Zorg dat uw zzp-samenwerking altijd en voor iedere opdracht in orde is! Gebruik hiervoor HelloProfs en onderneem professioneel én verstandig.