Voortgangsrapportage toezicht arbeidsrelaties

PeopleAssist Team · november 30, 2020

Nog steeds worden ondernemers en hun opdrachtgevers in het ongewisse gelaten door de uitspraken vanuit het Ministerie van Sociale Zaken. Vanuit deze ministerie is besloten om de strakkere handhaving nog wat langer uit te stellen. Bij deze uitspraak wordt wederom gewezen op de uitzondering dat er pas gehandhaafd wordt bij vermoedens van kwaadwillendheid. Vooral dat laatste is een gevaarlijke uitspraak want de beoordeling ‘kwaadwillendheid’ wordt dan aan de willekeurige inspecteur overgelaten.

Wij van Peopleassist houden ons liever aan de feiten van de werkvloer in plaats van politiek gewenste uitspraken. Op 16 november 2020 heeft Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de voortgangsrapportage Toezicht Arbeidsrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. Met deze rapportage wordt uitvoering gegeven aan de motie Palland om halfjaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het toezicht op arbeidsrelaties. Als u deze rapportage wilt inzien, dan kunt u op deze link klikken.

Een korte samenvatting van deze rapportage is het volgende. De Belastingdienst houdt toezicht op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. In totaal zijn er van 1 oktober 2019 tot en met 31 augustus 2020 155 bedrijfsbezoeken afgerond. En in ongeveer 20% van de gevallen heeft het bedrijfsbezoek geleid tot vervolgacties. In 30% van de gevallen wordt nog bekeken of vervolgacties nodig zijn. Door de coronacrisis zijn deze acties vertraagd.

De Hoge raad heeft hier recentelijk ook een uitspraak over gedaan die u in dit artikel kunt teruglezen. Samenvattend betekent dit: zorg dat de feitelijke situatie op de werkvloer aansluit met de ondernemerseisen die voor de opdrachtnemer van toepassing zijn.

Wij brengen eens per maand een nieuwsbrief uit waarbij we ingaan op de wetgeving rondom Wet DBA en Toezicht Arbeidsrelaties. Wilt u ook op de hoogte zijn van nieuws over dit topic? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. U kunt de inschrijfformulier vinden in de footer rechtsonderin van deze pagina.