Het einde van het handhavingsmoratorium: Bereid je voor op verandering

PeopleAssist Team · april 25, 2024

De klok tikt langzaam maar zeker richting 1 januari 2025, de datum waarop het handhavingsmoratorium Wet DBA wordt opgeheven. Dit betekent dat de Belastingdienst zich meer zal richten op handhaving dan op het geven van aanwijzingen. Voor werkgevers en zzp’ers is het belangrijk om bewust te worden van de aanstaande veranderingen en actie te ondernemen. In ons nieuwste artikel bieden we informatie over wat je te doen staat en geven we advies over de aanstaande veranderingen.

Geen nieuwe wet, toch handhaving

Hoewel oorspronkelijk werd verwacht dat er tegen 1 januari 2025 nieuwe wetgeving rond zzp’ers zou zijn, blijft deze datum onveranderd, zelfs zonder nieuwe wetgeving. Dit betekent dat de handhaving van wet- en regelgeving rondom zzp’ers niet langer wordt uitgesteld. De jurisprudentie en bestaande wetgeving bieden al een stevige basis voor handhaving, zoals duidelijk werd in recente rechtszaken zoals die van Deliveroo.

Versterken en verbeteren

Het naleven van arbeidsrechtelijke regels is geen keuze, maar een verplichting waar zowel werkenden als werkgevers zich aan moeten houden. De Belastingdienst is actief bezig met het versterken en verbeteren van de handhaving van arbeidsrelaties. Dit betekent meer aandacht voor het thema, vaker bedrijfsbezoeken en een voorbereiding op een intensievere handhaving in de toekomst.

 Aan de slag: meet, inventariseer en pas aan

Als werkgever is het nu de tijd om actie te ondernemen. Begin met het in kaart brengen van hoe je momenteel werkt met zzp’ers. Analyseer de feiten en omstandigheden en beoordeel of deze in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving. Een aanpassing kan zowel juridisch als fiscaal zijn en vereist mogelijk een gedragsverandering binnen de organisatie.

Het is belangrijk om te letten op de drie cruciale criteria die de rechter hanteert bij het bepalen van een arbeidsrelatie of zzp-opdracht: de gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en zzp’er, de mate van inbedding van de zzp’er in de organisatie en het ondernemersgedrag van de zzp’er zelf. Het blijft een complex geheel van factoren die in onderling verband moeten worden beoordeeld.

Jouw partner in zzp-inhuur

HelloProfs biedt een oplossing voor zzp-inhuur. Met onze online tool kunnen (mkb)-organisaties en zelfstandige ondernemers eenvoudig en efficiënt hun zzp-samenwerkingen beheren en naleven. HelloProfs zorgt ervoor dat elke zzp-inhuur fiscaal-juridisch goed onderbouwd is, conform de wet DBA. Door gebruik te maken van HelloProfs kun je tijd en geld besparen en je gemoedsrust behouden, wetende dat je aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Met het einde van het handhavingsmoratorium in zicht, is het van essentieel belang om je als ondernemer goed voor te bereiden op de veranderingen die komen gaan. Door bewustwording te creëren, samen te werken met de Belastingdienst en de juiste stappen te zetten om aan de wet- en regelgeving te voldoen, kun je mogelijke risico’s verminderen en een solide basis leggen voor de toekomst van zzp-samenwerkingen.