De onthulling van verborgen ZZP-rechten

PeopleAssist Team · januari 25, 2024

In de complexe wereld van zelfstandig ondernemers lijkt de omringende regelgeving soms op een doolhof. Het is een landschap waarin zzp’ers hun weg moeten vinden te midden van juridische complexiteit en voortdurende veranderingen.

In dit artikel bespreken we het recente inzicht van Niels van der Neut, waarbij we de mysteries van de zzp-wetgeving ontrafelen. Recentelijk stond arbeidsjurist Niels van der Neut in de schijnwerpers van het Financieel Dagblad, waarin hij een verrassende licht op de juridische positie van zpp’ers werpt. Het blijkt dat zzp’ers mogelijk sterker in hun schoenen staan dan voorheen gedacht. Zijn ontdekkingen in het verbintenissenrecht openbaren niet alleen complexiteit van aansprakelijkheid en betalingskwesties, maar benadrukken ook de dringende behoefte aan heldere wet- en regelgeving.

Juridische bescherming

Situaties waarin je ingepland bent voor een opdracht maar op het laatste moment wordt afgewezen, of waarbij je geleverde werk niet wordt vergoed, zijn helaas geen zeldzaamheid voor zzp’ers. Niels van der Neut weerlegt het heersende idee dat zzp’ers minder rechten zouden hebben dan hun opdrachtgevers vanwege hun kleinere omvang als ondernemers. Zijn recente onderzoek, zoals belicht in het FD, toont aan dat zzp’ers juridisch sterker staan dan vaak wordt verondersteld. In het bijzonder wijst hij op een noviteit in het verbintenissenrecht, waaruit blijkt dat een zzp’er onder bepaalde omstandigheden recht heeft op betaling, zelfs als er geen werk is. Deze bevinding werpt een nieuw licht op de juridische positie van zzp’ers en onderstreept de complexiteit van de regelgeving.

 

Verbintenissenrecht

Wanneer je als zzp’er voor organisaties werkt, ben je verbonden aan die organisatie via een overeenkomst van opdracht. Dit valt onder het verbintenissenrecht, een tak van het burgerlijk recht. In tegenstelling tot het werken voor particuliere cliënten, waar het consumentenrecht van toepassing is, bevind je je als zzp’er in een zogenaamde business-to-business-relatie. Dit creëert, volgens Van der Neut, een min of meer gelijkwaardige contractpositie tussen jou en je opdrachtgever.

Het hebben van juridisch gelijk betekent niet automatisch dat je dit gelijk ook krijgt. In geval van niet-betaling zul je als zzp’er je rechten moeten afdwingen. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering kan hierbij van dienst zijn om financiële risico’s t beperken. Voordat je deze juridische weg bewandelt. Is het essentieel om de overeenkomst van opdracht grondig te kennen.

 

De verwarring rondom aansprakelijkheid

Een ander interessant aspect dat Van der Neut aanstipt, is de verwarrende aard van aansprakelijkheid bij kleine opdrachtnemers. Hij illustreert dit met een voorbeeld van een zzp’er die per ongeluk schade veroorzaakt tijdens het werk. De complexiteit van wie wanneer en waarom bescherming krijgt, blijkt uit dit scenario. Het legt de behoefte aan duidelijkheid in wet- en regelgeving bloot.

 

De inzichten van Van der Neut bieden een dieper begrip van de uitdagingen en kansen waarmee zzp’ers worden geconfronteerd in hun samenwerkingen. Hoewel het niet ontvangen van betaling of het annuleren van werk vlak voor aanvang tot het ondernemersrisico behoort, betekent dit niet dat je rechteloos bent. Het verbintenissenrecht biedt aanknopingspunten om betaling te vorderen voor uitgevoerd of gepland werk. Het artikel benadrukt het voortdurende belang voor ondernemers om op de hoogte te blijven van de evoluerende wet- en regelgeving omtrent zzp’ers. We hopen dat deze inzichten u helpen om bewustere beslissingen te nemen in uw zakelijke interacties.