Oude wijn in nieuwe zakken

PeopleAssist Team · januari 26, 2022

Op 2 januari 2022 werd bekend dat mevrouw Karin van Gennip wordt voorgedragen als nieuwe minister van sociale zaken en werkgelegenheid in het nieuwe kabinet Rutte IV. Nu is ook bekend dat er een hervorming komt van de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvan zien? Volgens de commissie Borstlap, die de afgelopen tijd de arbeidsmarkt heeft onderzocht, veel te weinig.

Gaan er werkelijk hervormingen komen of is het oude wijn in nieuwe zakken? Voor ondernemers, en dan met name de opdrachtnemers, wordt er gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenverzekering. Concrete plannen zijn hiervoor echter nog niet in nieuwe voorstellen aanwezig. Meer dan inlezen kunnen op dit moment nog niet doen. Lees meer over de plannen in een ander artikel van ons.

Stand van zaken wet DBA

In de nieuwe kabinetsplannen wordt het onderwerp wet DBA doorgeschoven van minister Koolmees naar de nieuwe minister Karin van Gennip. Wij verwachten dat er op dit vlak weinig verandering gaat komen. Grote partijen zoals de Belastingdienst, vakbonden en bedrijfsverenigingen vormen jurisprudentie en hebben allen een mening over de invulling van de wet DBA. Als ondernemer wil je met geen van deze partijen langdurige discussies hebben. Als ondernemer wil je gewoon ondernemen.

Meer duidelijkheid

Het zou fijn zijn als we in 2022 meer duidelijkheid krijgen over de diverse samenwerkingsvormen. Naar ons idee zal de flexibiltiet niet minder worden, dat zouden we ook niet moeten willen. Wel is belangrijk om de spelregels duidelijk te hebben zodat de concurrentie en de arbeidsmarkt eerlijk gaat verlopen. Voor nu ons advies: laat je niet verleiden door een passieve houding, maar zorg dat je de samenwerking documenteert én dat jouw organisatie hier altijd voor openstaat.

Webmodule

In de nieuwe kabinetsplannen wordt de wet DBA wederom in één adem genoemd met de bejubelde webmodule. Deze module kunnen ondernemers invullen om zo te checken of de beoogde zzp-samenwerking goed onderbouwd is. Heb je twijfels dat een klus of samenwerking conform de wet DBA kan worden aangegaan? Dan kunnen opdrachtgevers dit checken met de vragenlijst van deze module. In deze tool komt voornamelijk de nadruk te liggen op gezagsverhouding, zelfstandigheid en professionaliteit. Dit zijn geen onbekende termen voor de ervaren ondernemer.

Onze oplossing

Maar het kan veel simpeler en efficiënter. Met ons platform bieden wij zekerheid dat er gewerkt wordt conform de wet DBA. Dit doen we met behulp van een gepatenteerde workflow waarin de gezagsverhouding, de zelfstandigheid en de professionaliteit goed vastgelegd en geborgd zijn. Neem een kijkje bij onze oplossing HelloProfs!

 

Ga terug naar de overzichtspagina >>