3 vrezen voor de nieuwe zzp-wetgeving

PeopleAssist Team · december 10, 2019

Het is al een tijdje geleden dat de internetconsultatie van de minister van Sociale Zaken online gezet is. Het idee van deze consultatie is dat zzp’ers zelf konden aangeven hoe ze tegenover de geplande nieuwe zzp-wetgeving aankijken. Een aantal weken later blijkt dat dit over het algemeen niet heel erg positief is.

De afgelopen tijd hebben we al veel geschreven over dat de plannen van het kabinet veel weerstand kennen. Zzp-organisaties vinden het minimumtarief van € 16,- te laag, terwijl ze vraagtekens zetten bij de geplande zelfstandigenverklaring die zzp’ers met een hoog tarief moeten invullen. Te veel rompslomp, te veel onzekerheid en een te laag minimum. Dat is samengevat wat de meeste zzp’ers en zzp-organisaties al lange tijd voelen.

1.    Vrees voor te veel administratieve bijzaken

Administratie, het blijft een hekel punt voor veel zzp’ers. Iedere keer weer bijhouden wat de gemaakte uren ook alweer waren. Elke keer moeten aangeven dat je ondernemer voor de inkomensbelasting bent. En dan vergeet men ook wel eens om bepaalde autoritten voor de Belastingdienst te verwerken. Veel ondernemers besteden de administratie liever uit, maar sommigen hebben het geld hier simpelweg niet voor. De plannen van het kabinet lijken uit te wijzen dat zzp’ers straks meer tijd kwijt zullen zijn aan administratieve (rand)zaken. Iets wat ten koste zal gaan aan de uiteindelijke dienstverlening.

Een kanttekening is echter wel op zijn plaats. Veel administratie is simpelweg een verplicht nummertje. Het moet gewoon gedaan worden. Zo gek is het niet dat de Belastingdienst zekerheid wil hebben over het feit of een zzp’ers wel écht ondernemer voor de inkomstenbelasting is, of niet. Daarnaast zijn sommige zzp’ers simpelweg allergisch voor überhaupt iedere vorm van administratie. Zo bleek uit een onderzoek van RTL-nieuws dat een geïnterviewde zzp’er het bijhouden van de gewerkte uren niet fijn vindt: “Als ik voor elke opdrachtgever moet gaan bijhouden hoe lang ik ergens aan werk, geeft dat administratief een grote belasting”. Maar is het dan zo vreemd om je gewerkte uren netjes bij te houden? Dit soort zaken hoort gewoon bij het ondernemen.

2.    Vrees voor een te onduidelijke zzp-wetgeving

De tweede vrees is een terugkerende. Het algemene vermoeden is dat de “nieuwe wet DBA” alsnog niet de duidelijkheid zal verschaffen die zo wenselijk is. Vanaf het moment dat de VAR-verklaring in 2004 geïntroduceerd werd, was de onduidelijkheid ervan al een thema. Gaat een webmodule 100% zekerheid bieden over wat een ondernemer wél en niet moet doen? Weten zzp’ers straks wel zeker dat de Belastingdienst ze geen bezoekje gaat brengen met vervelend nieuws? Of is zo’n zelfstandigenverklaring of webmodule op meerdere manieren te interpreteren?

Zolang deze twijfels bestaan, is het niet mogelijk om sluitende wetgeving te hanteren. Niet alle zzp’ers zijn onder hetzelfde schuitje in te delen. Sommigen werken bijvoorbeeld in een branche waar nooit per uur uitbetaald wordt, maar per project. Weer anderen vinden de maximale opdrachtduur te kort omdat ze door hun opdrachtgever meestal op langere termijn ingehuurd worden. Het is dan ook moeilijk om in de schoenen van het kabinet te staan. Zij moeten immers met zo veel mogelijk ondernemers rekening houden, iets wat in de praktijk vrijwel onhaalbaar is.

3.    Vrees voor een te laag minimuminkomen

Dat veel zzp’ers hun ongenoegen hebben geuit op het te lage minimumtarief, is inmiddels duidelijk. Het afsluiten van een passende verzekering, of het hebben van een pensioenpotje is voor velen ondenkbaar met dit minimumtarief. Hoe moet het straks als zzp’ers voor langere tijd ziek thuiszitten? De onderhandelingspositie van zzp’ers in het lage tarief kan kortom onder druk gaan staan. Sommige ondernemers vrezen namelijk dat hun opdrachtgever alleen bij dit lage tarief zal gaan inzetten (want het mag immers van de wet).

Het lage minimumtarief doet sommige ondernemers dwingen om (weer) in vaste dienstverband te gaan werken. Maar dat is juist wat vrijwel iedere zzp’er niet (meer) wil. We hebben in een eerder artikel het al gehad over dat de overheid nog niet klaar is voor het ‘moderne werken’, waar zelfstandig ondernemen ook onder valt. Het blijft een terugkerend thema. We zijn benieuwd wat het jaar 2020 zal brengen.