Gemor en kritiek op zzp-plannen van kabinet houden aan

PeopleAssist Team · november 5, 2019

Ondanks dat het kabinet nog wacht op uitsluitsel en voorstellen van commissies en zzp-organisaties, is er een hoop gemor te horen. Veel zzp-vertegenwoordigers zijn nog altijd zeer kritisch tegenover de geplande politieke maatregelen. Wij zetten de pijnpunten van de zzp-plannen nog even op een rijtje.

Zzp-plannen kabinet

Afgelopen herfst zijn de zzp-plannen van het kabinet veelvuldig in het nieuws geweest. En niet vaak positief. Het kabinet probeert de verschillen tussen zelfstandige ondernemers én vaste medewerkers te verkleinen. Dit tot groot ongenoegen van zzp-organisaties, die juist willen dat zzp’ers een eigen rechtsvorm krijgen. Zij pleitten voor de erkenning dat zelfstandigen er speciaal voor kiezen om ondernemer te worden.

Weerstand tegen verplichte AOV

Eén van de pijnpunten bij veel zzp-organisaties is dat er niets aan zelfstandige ondernemers zelf is gevraagd over de maatregelen. Bij de beslissing voor bijvoorbeeld de invoering van een verplichte AOV, werden zzp’ers links gelaten. En dat terwijl er veel weerstand is tegen deze geplande maatregel. Zzp-organisaties waren dan ook niet blij dat hun grote achterban aan zelfstandigen niet is meegenomen in de overweging om verzekeren verplicht te maken.

Eind oktober 2019 is de Stichting van de Arbeid gestart met hun traject om met een voorstel te komen voor een betaalbare en toegankelijke verzekeringsplicht. Zij zijn door het kabinet aangewezen om samen met grote zzp-vertegenwoordigers tot een plan van aanpak te komen. De zzp-organisaties die meepraten zitten wel met een dubbelgevoel. Enerzijds willen ze niet dat het komt tot een verplichte verzekering voor alle zelfstandigen. Anderzijds realiseren ze dat meepraten de enige manier is om invloed uit te kunnen oefenen op de invulling van de zzp-plannen.

Inmiddels hebben ook verzekeraars aangegeven dat ze niets zien in een verplichte verzekering voor zzp’ers. Zij denken namelijk dat een uniforme verzekering voor meer dan 1 miljoen verschillende zzp’ers niet uitvoerbaar is. Minister Koolmees verklaarde in juni 2019 al dat een “acceptatieplicht zzp-verzekering voor de hand lijkt te liggen”. Dat zou kunnen betekenen dat verzekeraars bepaalde groepen zzp’ers niet meer voor een verzekering kunnen weigeren.

Kritiek op het minimumtarief

Verscheidene zzp-vertegenwoordigers hebben grote vraagtekens bij het geplande minimumtarief van € 16,- per uur. Volgens het kabinet is dit minimum voldoende om te voorzien in alle basisbehoeften. Volgens Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw werkt dit minimumtarief juist averechts als het economisch wat minder gaat. Hij denkt dat opdrachtgevers, in dit geval in de bouwsector, minder snel hogere tarieven zullen betalen. Dat zou betekenen dat het minimumtarief in dit geval het maximumtarief gaat worden. De positie van de zzp’ers verslechtert dan enorm ten opzichte van de werknemer in loondienst. Iets wat de overheid overigens wél ziet zitten, aangezien ze de verschillen tussen flexibel en vast arbeid willen verkleinen.

Ook PZO is fel tegen het minimumtarief. Zij opperen al langere tijd dat het voor veel zzp’ers onmogelijk is om iedere keer weer aan te moeten tonen dat ze geen werknemer zijn. Het is voor zzp’ers vaak lastig om een adequaat uurtarief te bepalen, omdat ze het per project bekijken. Volgens PZO is het dan ook niet nodig dat de overheid zich gaat bemoeien met hoe zzp’ers zich staande houden op de arbeidsmarkt. Een minimumtarief gaat niet helpen om de positie van de zzp’er stabieler te maken.

Momenteel zijn de gesprekken over de zzp-plannen gestart. Verwacht wordt dat in de loop van 2020 meer bekend wordt over hoe de plannen ingevuld gaan worden.