Kabinet is niet klaar voor het ‘moderne werken’

PeopleAssist Team · november 12, 2019

De druk op het kabinet met betrekking tot de nieuwe zzp-wetgeving groeit. Veel vertegenwoordigers van het ‘moderne werken’ zijn van mening dat het kabinet het allemaal niet meer kan bijhouden. Inmiddels zijn er heel wat manieren van werken, en van het kabinet wordt verwacht dat ze iedereen in hun behoefte kan voorzien. Een behoorlijke klus lijkt het.

Het moderne werken

Met de term ‘modern werken’ wordt bedoeld dat steeds meer werkenden flexibeler worden. De groei van zzp’ers bijvoorbeeld wijst uit dat werkenden het fijner gaan vinden om meer regie over het werk te hebben. Maar ook uitzendkrachten, payrollers en werknemers met meerdere banen behoren tot de moderne werker. Er komen in de toekomst ook steeds meer nieuwere werkvormen bij.

Het kabinet kan het niet bijbenen

Het lijkt er sterk op dat het veranderende werklandschap in Nederland te snel gaat voor het kabinet om sterk beleid te voeren. Het ‘hokjes denken’ van de overheid lijkt niet aan te sluiten op de behoeften van de moderne werknemer. De verplichte AOV is nog altijd een groot struikelblok voor zzp’ers en andere flexibele werkenden. De aangekondigde wet WAB zorgt er alleen maar voor dat flexibel personeel minder aantrekkelijk wordt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het ‘te lage’ minimumtarief van € 16,- die alle zzp’ers minimaal zouden moeten verdienen.

Al deze plannen van het kabinet zouden het moderne werken niet stimuleren. Het gaat allemaal veel te snel. Het vergt een enorme hervorming van de arbeidsmarkt om de moderne werker tegemoet te komen. Het vormen van sluitende wetgeving laat dan ook lang op zich wachten. Het streven is 2020, maar wij zullen niet verbaasd kijken als dit een jaartje later wordt.

Opmars moderne vakbonden

Veel zzp-organisaties en vertegenwoordigers uiten hun kritiek op het kabinet omdat het moderne werken niet serieus genoeg wordt bevonden. Naast het feit dat het aantal flexibele werkers zoals zzp’ers de laatste jaren enorm is gegroeid, zien we ook andere tendensen. Zo worden steeds minder werkenden lid van de traditionele vakbonden zoals het CNV en FNV. Hun aantallen slinken sneller dan verwacht.

Hier staat tegenover dat juist moderne vakbonden in opkomst zijn. Dit zijn vakbonden die de belangen van flexibele werkers behartigen. Eén van deze vakbonden is Werkvereniging. Zij maken zich hard voor de moderne werker. De zzp’er die kiest om volledig zelf te ondernemen. De werknemer in vaste dienst die één dag in de week besteedt aan een eigen onderneming. Of de uitzendkracht die maar al te graag een hypotheek probeert te bemachtigen. Maar ook de bekende jobhopper die geen ambitie heeft om 20 jaar lang bij dezelfde werkgever te werken? Nieuwe vakbonden als Werkvereniging proberen een oplossing te bedenken voor al deze vormen van werk. Zij zien de toekomst van werk namelijk steeds flexibeler worden.

De verwachting is dat het de komende tijd nog flink zal botsen tussen het kabinet en de moderne vakbonden. Ook zal het aantal leden van vakbonden als Werkvereniging alleen maar toenemen. Voor de moderne werker van de toekomst lijkt het de enige manier om invloed uit te oefenen.