Wetgeving

Wat voor politieke wetgeving is voor u als zzp'er belangrijk om te weten?

ZZP-wetgeving

Zowel zzp’ers als hun opdrachtgevers hebben te maken met bepaalde wet- en regelgeving. Over de wetgeving, en dan met name de wet DBA, in inmiddels al veel gezegd en geschreven. Hier leest u meer over deze wet.

Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de wet DBA van kracht geworden voor het werken met zzp’ers. Hierdoor kwam er een einde aan de VAR-verklaring, welke niet voldeed aan de verwachtingen. De wet DBA – wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie – betekent dat u door middel van een (model) overeenkomst laat zien in welke hoedanigheid u een opdrachtovereenkomst aan gaat. Ondernemers onderbouwen zo hun feitelijke situatie, waardoor beide partijen de uiteindelijke verantwoordelijkheid delen.

Echter, de actieve handhaving van de wet DBA zal vanaf het jaar 2020 vorm krijgen. Tot die tijd zal de Belastingdienst geen naheffingen opleggen aan ondernemingen, tenzij ze ‘kwaadwillendheid’ vermoeden. Dat betekent dat de Belastingdienst wél ingrijpt als ze (één van de) volgende zaken constateren:

1. Een (fictieve) dienstbetrekking
Hiervan is sprake als de overeengekomen arbeidsrelatie op papier een dienstbetrekking is in plaats van een opdrachtovereenkomst.

2. Evidente schijnzelfstandigheid
Als er aantoonbaar bewijs is voor een schijnconstructie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid
Als er aantoonbaar bewijs is dat er opzettelijk gekozen is voor een schijnconstructie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voor meer informatie hierover, verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Tot die tijd zit het kabinet niet stil. Er wordt constant gekeken naar hoe de zzp-markt zich ontwikkeld. Daarnaast probeert het kabinet de verschillen tussen vaste personeel en zelfstandige ondernemers kleiner en eerlijker te maken. Wij houden het nieuws over de wet DBA goed in de gaten en zullen u tijdig inlichten als er ontwikkelingen zijn. Er wordt namelijk gewerkt aan een (betere) opvolging van de huidige wet DBA. Dat komt omdat ondernemers en opdrachtgevers momenteel door de bomen het bos niet meer lijken te zien.

De wet DBA afgebeeld.

Ons HelloProfs platform helpt u alvast bij het voorbereiden van uw opdrachtovereenkomsten. Wat het kabinet ook gaat beslissen, ons systeem is op alles voorbereid. Zo weet u in ieder geval zeker dat uw overeenkomsten fiscaal en juridisch kloppen. Zo doet u met vertrouwen zaken met uw opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Lage en hoge tarieven

De veranderde wetgeving betekent niet hetzelfde voor alle zzp’ers. Er wordt door het kabinet een onderscheid gemaakt tussen hoge en lage tarieven. Het minimum uurtarief wordt geschat tussen de € 15,- en € 18,-. Stel een zzp’ers verdient minder per uur dan dit minimum, dan is er volgens het kabinet eerder sprake van een arbeidsovereenkomst. En dus niet van een opdrachtovereenkomst, wat hoort bij het inhuren van zzp’ers. De opdrachtgever, of in dit geval werkgever, zou u eigenlijk in dienst moeten nemen als u minder dan het minimum verdient als zzp’er. Dat komt omdat het kabinet anders vreest dat de werknemer zich niet kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften.

Er is een ook hoog tarief, waarbij een zzp’er meer dan € 75,- per uur verdient. Bij dit hoge tarief gaat het kabinet er van uit dat de zzp’er zich financieel gemakkelijk weet te redden. Dit houdt in dat de zzp’er voldoende geld overhoud voor bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een pensioenpotje. Zzp’ers die in dit hoge tarief vallen ondertekenen een zelfstandigenverklaring. Dit is een overeenkomst tussen opdrachtgever en zzp’er waarin staat dat er gewerkt wordt door een zelfstandige ondernemer. Een zelfstandigenverklaring als deze geeft zowel opdrachtgever als zzp’er de zekerheid dat de samenwerking fiscaal in orde is.

Zzp’ers die tussen het lage en het hoge tarief in zitten, maken gebruik van een opdrachtgeversverklaring. In deze verklaring maakt de opdrachtgever duidelijk dat er echt geen sprake is van een dienstverband. Hiervoor hanteert het kabinet, of liever gezegd de Belastingdienst, een aantal criteria. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de mate van gezag tussen opdrachtgever en zzp’er. Maar ook naar de verantwoordelijkheden, de feitelijke werkzaamheden en indeling van werktijden wordt gekeken.

Dit alles hebben wij samengevat in onderstaand tabel. Momenteel zijn dit de plannen. De precieze uitwerking van deze nieuw zzp-wetgeving zal vermoedelijk in het jaar 2020 vorm krijgen.

Wilt u met fiscale zekerheid ondernemen? Dat kan met ons HelloProfs platform. Probeer het platform gratis uit en voeg uw opdrachtgevers direct toe om in de toekomst offertes naar ze te kunnen sturen. Ga naar https://www.helloprofs.nl.

Handige links

Belastingdienst – Hier leest u alles over de wet DBA en modelovereenkomsten.