Het voorkomen van schijnzelfstandigheid

PeopleAssist Team · mei 13, 2019

Nog steeds maken veel bedrijven die zzp’ers inhuren zich schuldig aan onjuist handelen. Vaak nog onbewust ook. Dit blijkt uit een onderzoek van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties, uitgevoerd in maart 2019. Van de 104 onderzochte bedrijven, bleken er 59 niet op alle (juridische) fronten correct te hebben gehandeld. 12 bedrijven werden zelfs nader onderzocht vanwege het vermoeden van kwaadwillendheid. Waar gaat het mis en hoe is schijnzelfstandigheid te voorkomen?

Het voorkomen van schijnzelfstandigheid | Peopleassist

Sinds de invoering van de vernieuwde Wet DBA heeft de hoop op het voorkomen van schijnzelfstandigheid nieuw elan gekregen. Echter, deze wet heeft nog niet het gewenste effect waardoor de wet officieel uitgesteld is tot na het jaar 2021. Maar in de tussentijd gaat het werk gewoon door. Hoe zorgen zzp’ers en opdrachtgevers er voor dat ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan?

Houd duidelijk onderscheid tussen het werk van zzp’er en opdrachtgever

Een vermoeden van onjuist handelen is al gauw gemaakt als de specifieke werkzaamheden van zzp’er sterk overeenkomen met die van de opdrachtgever. Doet een zzp’er in feite precies hetzelfde werk, op precies dezelfde manier als het bedrijf waarvoor hij/zij ingehuurd wordt? Bedenk dan dat het voor een toezichthouder lastig kan zijn om de zzp’er als onafhankelijke arbeider te zien.

Soms ontkom je er echter niet aan dat een externe kracht gewenst is, voor bijna precies hetzelfde werk. Zorg dan dat er een duidelijke modelovereenkomst is afgesproken waarin goed geformuleerde afspraken over het verrichte werk zijn gemaakt. Ons platform kan hierbij helpen.

Zijn de kenmerken van een zzp’er in een afgesproken dienstverband nog wel zichtbaar?

Vraag je altijd af of de zelfstandige nog wel echt zelfstandig is. Klinkt als een open deur, maar kennelijk gaat het nog wel eens mis. Zijn er goede afspraken gemaakt over de duur van de arbeidsrelatie? Als een zzp’er zodanig lang achtereen werkt voor een opdrachtgever, kan het lijken alsof er sprake is van een langdurig dienstverband, kortom schijnzelfstandigheid.

Is het daarnaast mogelijk om vervanging te regelen voor een zzp’er, bijvoorbeeld als deze langdurig ziek wordt? Als dat niet zo is, óf niet wenselijk is, dan ziet het toezicht van buitenaf dit als een vorm van gezag. En dan is er wettelijk gezien dus geen sprake van zelfstandigheid.

Tot slot is het van groot belang dat een zzp’er de ruimte heeft om zelfstandig werk in te delen, zonder invloed van de opdrachtgever. Als hier in meer of mindere mate geen sprake van is, dan ‘riekt’ het dus naar schijnzelfstandigheid. Maak daarom van tevoren duidelijke afspraken over de indeling van het werk, ook al lijkt dit een vanzelfsprekend iets. Zet het altijd in zwart-wit op papier.

Meer weten over hoe je juridisch en fiscaal alles op orde krijgt bij het aangaan van een arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever? Bekijk dan de mogelijkheden van het online HelloProfs platform.