Wordt inbedding van werk het nieuwe toverwoord voor opdrachtnemers en opdrachtgevers?

PeopleAssist Team · maart 21, 2023

Hoe mooi kan het zijn! Een nieuw toverwoord dat duidelijke richtlijnen en vaste kaders biedt. Een term waardoor je op de arbeidsmarkt weet of je wel of niet in (loon)dienst bent. Een benaming die constateert of je ondernemer bent en werkt volgens een juiste opdrachtovereenkomst of dat je werkt vanuit een arbeidscontract. Als we spreken over het door het kabinet geïntroduceerde woord “inbedding”, hebben we het over de mate waarin iemand onderdeel is van een organisatie.

Inbedding in een organisatie houdt over het algemeen in; in hoeverre kan een opdrachtnemer met een opdrachtovereenkomst hetzelfde werk doen als een werknemer met een arbeidscontract? Met de term inbedding van werk heeft de belastingdienst meer ruimte gecreëerd om te beoordelen of de betreffende opdrachtnemer in dienst is bij zijn opdrachtgever.

In december 2022 is er door minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris van Rij al een zetje in de goede richting gegeven. (Lees ons artikel hierover) Middels hun voortgangsbrief informeerden zij de eerste en tweede kamer over werken met en als zelfstandige(n). Hierin worden kaders omschreven en toegelicht waarmee zowel de centrale overheid/de belastingdienst als de Hoge Raad aan het werk kunnen. Deze kaders benoemen we nogmaals:

  • Materieel gezag. Krijgt iemand instructies en staat het werk onder toezicht?
  • Organisatorische inbedding. Maakt het werk deel uit van de kernactiviteiten van een bedrijf? Doet de opdrachtnemer hetzelfde werk als een werknemer in de organisatie?
  • Is er sprake van ondernemerschap bij de opdrachtnemer?

Het doel van al deze regels is meerledig; bescherming van de werkende Nederlanders met een goed sociaal vangnet en een oudedagsvoorziening alsmede bescherming van de concurrentiepositie. Daar horen goede en beschermende wetgeving bij zodat duidelijkheid geborgd is.

De flexibele arbeidsmarkt is belangrijk voor ondernemend Nederland. Daarom zal die niet zomaar van tafel gaan. Wat echter wel nodig is, is een goede en heldere wetgeving. Voor de opdrachtnemer is het bijvoorbeeld van belang om te weten waarom hij of zij is ingehuurd. Wat zijn iemands specialiteiten en hoe profileert degene zich als ondernemer? Als opdrachtgever is het belangrijk om te weten wat het doel is van het inhuren van een opdrachtnemer, bijvoorbeeld: Wat is de reden dat je voor bepaald werk een opdrachtnemer wilt inhuren? Door helderheid hierin te vinden, kan je duidelijke afspraken maken die ervoor zorgen dat er gewerkt wordt zoals de wetgever het wenst.

Inbedding kan wellicht een belangrijke stap zijn naar de juiste wetgeving. Echter blijft het een mix van criteria om het ondernemerschap goed aan te tonen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.