“We beginnen nu wél aan de voorkant.”

PeopleAssist Team · december 20, 2022

(Financieel dagblad, 17 dec 2022, “Van Rij: ‘We beginnen nu wél aan de voorkant'”) 

Zo legt Marnix van Rij, staatssecretaris, de jongste versie van de plannen in het kader van schijnzelfstandigheid, welke zijn verstuurd naar de tweede kamer, uit. Minister van sociale zaken Karien van Gennip en staatssecretaris Marnix van Rij zijn vastbesloten de schijnzelfstandigheid aan banden te leggen.

Aan de hand van rechterlijke uitspraken in zaken zoals maaltijdbezorger Deliveroo en taxibedrijf Uber zal de wetgever de regels verder inkleuren.
De wetgever gaat proberen 3 normkaders verder vorm te geven. Hieronder benoemen we deze.

  • Materieel gezag. Krijgt iemand instructie en staat het werk onder toezicht?
  • Organisatorische inbedding. Maakt het werk deel uit van de kernactiviteiten van een bedrijf, doet de opdrachtnemer
    hetzelfde werk als een werknemer in de organisatie?
  • Is er zelfstandig ondernemerschap binnen de arbeidsrelatie?

Ook ziet de wetgever dat het werken anno 2022 en de arbeidsrelaties aan verandering onderhevig zijn. Bij een klassieke arbeidsrelatie bestaat de norm uit gezag, uit loon en
uit persoonlijke arbeid. Maar om een voorbeeld te geven, geeft de instructie van zelfsturende teams een hele andere dimensie aan gezag dan van een baas die in de werkplaats staat.

Niet onbelangrijk! Opdrachtnemers met een laag uurtarief hebben de mogelijkheid hun overeenkomst aan te vechten, hier gaat een rechtsvermoeden van een arbeidsrelatie gelden.
Vooral deze laatste zal bij veel ondernemers de wenkbrauwen doen fronsen.

Vooral degenen die de huidige wet DBA goed kennen, zullen zich afvragen; “Wat verandert er nu wezenlijk?” Wellicht gaan de normkaders betere handvatten geven?

Ons platform “Helloprofs” is in de basis gestoeld op de hierboven omschreven normkaders. Derhalve juichen wij de recente initiatieven van de staatssecretaris en de minister alleen maar toe. Ons advies aan opdrachtgevers die gebruik maken van opdrachtnemers luidt: neem niet onnodig risico, maak tijdig afspraken en leg dit, binnen de juridische en fiscale kaders vast.
Belangrijke vragen daarbij:  Waar huur je een opdrachtnemer voor in? Hoe profileert de opdrachtnemer zich als ondernemer? En, is er aandacht voor de gezagsverhouding?
Vooral deze laatste is een valkuil die met een beetje aandacht goed in te vullen is.