Maar één opdrachtgever? Wees dan voorzichtig

PeopleAssist Team · maart 26, 2021

Dat schijnzelfstandigheid strenger aangepakt wordt is inmiddels wel duidelijk. We zien het nog steeds misgaan, ditmaal in Den Bosch. Het Hof van ‘s Hertogenbosch heeft begin maart 2021 geoordeeld* dat een financieel adviseur, die één opdrachtgever diende en ook geen ondernemersrisico’s nam, niet als ondernemer gezien kan worden. 

Onderhandelen over zzp-tarief

Volgens het hof was de financieel adviseur “niet afhankelijk van het zelfstandig aantrekken en behouden van klanten”. Met andere woorden: hij werkte voor slechts één opdrachtgever zonder dat er marketing activiteiten en ondernemersrisico werd gelopen. Volgens de wet DBA is de ondernemer verantwoordelijk voor de eigen promotie, marketing én klantenwerving. In dit geval deed de adviseur geen poging om meerdere opdrachtgevers aan te trekken. Daarnaast bleek ook dat er geen investerings- en debiteurenrisico’s “van enig betekenis” is gelopen.

Nog een keer de zaken op een rijtje

Ondernemers die voor slechts één opdrachtgever opdrachten uitvoeren en geen ondernemersrisico’s hebben, worden in de praktijk niet gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB). De ondernemer zou in dit geval dus aan te merken zijn als werkende in dienstverlening. De opdrachtgever is geen opdrachtgever maar juist een werkgever met dienstverband. Het is voor (beginnende) ondernemers dan ook streng aan te raden om altijd meerdere opdrachtgevers (klanten) te werven.

Het is tevens belangrijk om je onderneming goed te borgen. Wij hebben in een eerder artikel uitgelegd wat dat precies inhoudt. Hieronder nogmaals het rijtje met zaken die ondernemers serieus moeten nemen plus onze boodschap van deze keer:

  • De opdrachtnemer neemt het algemene risico, betalingsrisico en productrisico op zich en niet de opdrachtgever.
  • De opdrachtnemer is eindverantwoordelijkheid voor zijn werkzaamheden.
  • De opdrachtnemer moet werkzaam zijn als professional / specialist binnen een bepaald vakgebied.
  • De opdrachtnemer moet aan kunnen tonen hoe hij/zij aan een opdracht gekomen is. Dit kan gedaan worden met behulp van een sterke offerte én een goed geborgde opdrachtovereenkomst.
  • De opdrachtnemer moet meerdere opdrachtgevers als klanten bedienen of kunnen laten zien onafhankelijk van de opdrachtgever te kunnen opereren.

* bron: navigator.nl