Hoe staat het met de “verplichte” AOV?

PeopleAssist Team · juni 5, 2020

Het is weer even geleden dat we de afkorting AOV langs hebben zien komen. Dankzij corona vergeten we bijna dat er ook nog andere belangrijke zzp-zaken spelen. Zo zijn achter de schermen nog steeds stakeholders bezig met de geplande AOV, die wel of niet een verplichting voor zzp’ers moet worden. Wat is de status precies over deze beslissing, dat in het pensioenakkoord is opgenomen, die minister Koolmees moet nemen?

Wij schreven vorig jaar al geregeld over de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de bijbehorende tumult die erover was ontstaan bij ondernemers. Zzp-organisaties als ZZP Nederland waren niet blij met de plannen van het kabinet om een verplichte verzekering voor zzp’ers in te voeren. Een basisvoorziening voor werkenden zou volgens hen een betere optie zijn. Het jaar 2020 zou het jaar moeten worden van duidelijkheid over de AOV. Wordt deze nu wel of niet verplicht en zo ja, geldt dit dan voor alle zzp’ers en hoe hoog worden de maandelijkse lasten?

De verplichte AOV staat nog steeds op de agenda

Langzaam aan beginnen meerdere nieuwsbronnen weer te schrijven over andere zaken dan de ellende die corona teweeg heeft gebracht. Accountancy van Morgen kopt dat de “AOV-plicht zzp’ers in strijd is met het Europees recht”. Volgens de belangenorganisatie Werkvereniging geldt dat een verplichte AOV op meerdere fronten tegenstrijdig is met het Europees recht. Hieronder vallen de pakketten zoals de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag. Minister Koolmees zou dan ook moeten afzien van het plan om zzp’ers zich verplicht te laten verzekeren.

Binnenkort is het moment dat minister Koolmees een definitief besluit moet nemen over de AOV verplichting bij zzp’ers. Vooralsnog staat het plan nog steeds op de politieke agenda. In maart 2020 hebben de sociale partners en vakbonden een voorstel voor de AOV bij minister Koolmees ingeleverd. Hij zal komende zomer hierover een besluit gaan nemen. Business Insider heeft een lijstje gemaakt van de verwachte voorstellen in het plan. Wij hebben ze hier kort opgesomd:

  • Verwacht wordt dat het bruto bedrag per maand aan AOV-bijdrage tussen de 120 en 220 euro per maand bedraagt (op basis van een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro).
  • Het eigen risico kan voor een half jaar, één jaar of twee jaar gekozen worden voordat de uitkering ingaat. Hierbij geldt wel dat hoe langer de wachttijd des te lager de premie.
  • Bij ziekte of andere reden tot langdurige werkeloosheid zal de maandelijkse uitkering neerkomen op 1650 euro bruto, wat gelijk is aan het wettelijk minimumloon.

Wij zijn benieuwd naar het definitieve besluit van Koolmees deze zomer. Het zal in ieder geval veel teweeg brengen in ondernemersland.