Einde aan 6 jaar gedogen

PeopleAssist Team · juni 13, 2022

“Doordat de wet DBA alweer enige tijd bestaat en de handhaving hierop is opgeschort (moratorium), worden ondernemers steeds minder zorgvuldig met het inhuren van zzp’ers.” Gert Jan over het vermoedelijke einde van de gedoogde schijnzelfstandigheid.

Wat betekent dit voor de belastingbetaler?

Er worden jaarlijks te weinig premies en loonheffingen geïnd door de staat. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door zzp’ers die geen ondernemer zijn, maar wel gebruik maken van ondernemingsfaciliteiten. Anderzijds houden opdrachtgevers geen premies in voor zzp’ers die onterecht als ondernemer worden gekwalificeerd. Dat resulteert in een lagere belastingdruk bij deze groep, wat gecompenseerd wordt bij de overige groep werkenden. De concurrentiepositie van bedrijven is door deze handelswijze  scheef.

De Europese commissie concludeert; “Er is teveel schijnzelfstandigheid in Nederland”, (publicatie: d.d. 23 mei 2022).

Laconieke houding

Nu zullen veel mensen denken:,  “lekker laten lopen en het zal wel”, maar de conclusie van de Europese commissie raakt ons allemaal. Deze schijnzelfstandigheid is namelijk lang door de overheid gedoogd. Echter, daar komt verandering in! De Belastingdienst gaat de spreekwoordelijke “teugels aantrekken” door actief en voortvarend te controleren op deze schijnzelfstandigheid.

De regels omtrent de wet DBA bestaan al lang en zijn sinds mei 2016 van kracht. Een goede (model) opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is cruciaal om zowel fiscaal als juridisch aan de wet DBA te voldoen.

Opdrachtovereenkomsten

Hamvraag blijft; “hoe borg je een goed beschreven opdracht(overeenkomst)?”

Naast de opdrachtovereenkomst, controleert de Belastingdienst ook hoe onderling gemaakte afspraken tot stand zijn gekomen. Wat voor ondernemer is de zzp’er? Hoe is de zelfstandigheid en de
gezagsverhouding in de praktijk? Kortom, dit zijn zaken die prachtig beschreven kunnen worden, maar het gaat er uiteindelijk om hoe ze in de praktijk uitgevoerd en geborgd worden.

Daar zal naar onze bescheiden mening veel meer aandacht voor moeten zijn. Wij verwachten dat de belastingdienst de komende tijd, na inmiddels 6 jaar wet DBA, minder zal waarschuwen, meer
gaat controleren en de handhaving op de wet DBA gaat intensiveren.

Lees meer:

Slapende fiscus bij handhaving wet DBA?