Opdrachtgeverschap

Wat zijn kenmerken van goed en vruchtbaar opdrachtgeverschap?

Goed opdrachtgeverschap

U als opdrachtgever heeft bepaalde verplichtingen. Bent u een werkgever, dan bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers op de werkvloer. Deze verantwoordelijkheden heeft u als opdrachtgever ook. Als u zzp’ers inhuurt voor een opdracht, dan moeten ook zij natuurlijk veilig en gezond voor u kunnen werken. Dit klinkt allemaal vanzelfsprekend. Maar de praktijk leert ons dat het nog wel eens mis kan gaan. Daarom behandelen we een aantal zaken die duiden op efficiënt en vooral goed opdrachtgeverschap.

Veiligheid voor alles

Soms moeten uw opdrachtnemers bij u op locatie werken. Of een door u aangewezen locatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bouw. Het is dan belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren. U moet dus zorgen voor zo laag mogelijke risico’s. U kunt dit laten onderzoeken door middel van het opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Echter, omdat u een opdrachtgever bent, is een RI&E niet verplicht. Alleen als u werkgever bent met personeel in dienst bent u verplicht om een RI&E te laten opstellen.

Ondanks dat opdrachtgevers geen RI&E hoeven vast te leggen, kan het wel degelijk goed zijn om er één hebben. Vooral als u zzp’ers inhuurt in branches als de bouw, sloop, logistiek, schoonmaak of buitenwerk. Ook als u bijvoorbeeld werkt met giftige stoffen of grote machines. Een zzp’er kan daarnaast ook naar inzichten vragen over de veiligheidsmaatregelen. Dan is het handig als u een document kunt openslaan die de zzp’er kan inzien. Tenslotte wordt er van de opdrachtgever verwacht dat ze de zzp’ers van tevoren goed inlichten in de gevaren en de risico’s van het te leveren werk.

Een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij de zzp’er. Ervaren opdrachtnemers weten meestal wel wat de risico’s zijn en hoe ze bepaalde arbeid veilig kunnen verrichten. Maar dat neemt niet weg dat u als opdrachtgever uw steentje kunt bijdragen aan de algemene veiligheid.

Uitgangspunten goed opdrachtgeverschap

De instanties van het ABU en PZO hebben gezamenlijk een bundel gemaakt met daarin de uitgangspunten van goed zzp opdrachtgeverschap. Dit noemen ze de “Code Goed Opdrachtgeverschap“. Samengevat komt het op het volgende neer:

1. Opdrachtgever is transparant naar zzp’er toe

Het idee is dat als een zzp’er een opdracht aanneemt, de opdrachtgever duidelijke afspraken met de zzp’er maakt. De uitvoering van deze afspraken moeten contractueel vastgelegd worden. Dit kan gedaan worden in een opdrachtovereenkomst. We hebben het al vaker gezegd. Een goede en vooral gedetailleerde opdrachtovereenkomst kan geschillen tussen zzp’er en opdrachtgever snel oplossen. Van beide kanten wordt namelijk verwacht dat ze zich houden aan de opdrachtovereenkomst. Zo moeten de duur, inhoud en (eventuele) duidelijk vermeld worden. Extra zaken die voor een partij belangrijk zijn kunnen in de algemene voorwaarden vermeld worden.

2. Opdrachtgever zorgt voor duidelijke communicatie

Dit tweede punt geeft aan dat de opdrachtgever het voortouw neemt als aanspreekpunt voor de zzp’er. De zzp’er kan bij vragen of opmerkingen altijd terecht bij de opdrachtnemer. Onderling bespreken beide partijen wat van belang is voor een goede oplevering van de opdracht. Bel de zzp’er eens en check of alles goed gaat. Licht de zzp’er in als er wijzigingen komen in de opdracht en maak afspraken voor als er klachten afgehandeld moeten worden.

3. Opdrachtgever erkent de zakelijke belangen van de zzp’er

Ga zorgvuldig om met de zakelijke belangen die een zzp’er heeft. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om een aanbeveling te doen als de zzp’er een opdracht goed heeft opgeleverd. Dit helpt de zelfstandige verder op weg. Respecteer ook de privacy van uw opdrachtnemer. Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens zodat het niet ongevraagd op straat belandt. Van elkaar wordt ook verwacht dat er correct met elkaar wordt omgegaan. Het is vanzelfsprekend in niemands belang als er geschillen ontstaan die niet op te lossen zijn.

4. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gelijkwaardig

Het laatste punt uit de “Code” is dat beide partijen elkaar behandelen als gelijkwaardige partners. Want dat bent u met uw zzp’er. De zzp’er is onafhankelijk, heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheden en runt een eigen business. Er mag ook geen gezagsverhouding bestaan tussen u en uw zzp’er. Tot slot is het hebben van respect en vertrouwen met elkaar essentieel voor de samenwerking. Maar dat hoeven wij u uiteraard niet verder uit te leggen.

Het zijn ongeschreven regels. Maar ze zijn wel van toepassing als u besluit om te werken met zzp’ers. Hoe beter u als opdrachtgever hier rekening mee houdt, des te beter het is voor de samenwerking.

Ook uw opdrachtgeverschap professioneel beheren? Dat kan met ons HelloProfs platform. Probeer het platform gratis uit en voeg uw zzp’ers direct toe om in de toekomst opdrachten naar ze te kunnen sturen. Ga naar https://www.helloprofs.nl.

Handige links

Code Goed Opdrachtgeverschap – Initiatief van ABU en PZO. Wat wordt precies verstaan onder goed opdrachtgeverschap?

RI&E – Hier kunt u zich inlezen over de RI&E. Handig voor als u werkt op risicovolle locaties of met risicovolle materialen.