Verzekeringen

Als u risico's wilt verkleinen, is verzekeren een goede optie. Aan welke verzekeringen kunt u denken?

Verzekeringen

Het zzp ondernemerschap brengt risico’s met zich mee. Het is verstandig om goed na te denken over welke zaken u zou willen verzekeren voor uw onderneming. Verzekeringen kunnen u veel kosten, maar ook hoge risico’s dekken. Het verschilt per branche welke verzekeringen voor u geschikt zijn. Hier bespreken wij een aantal bruikbare verzekeringen om in het achterhoofd te houden.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als u letsel of (materiële) schade aanbrengt bij anderen, heeft u een probleem. Met behulp van een (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering bent u in ieder geval verzekerd. Dit is bijvoorbeeld toepasselijk voor zzp’ers die werken in de bouw, logistiek of zorg. U kunt allerlei zaken al specificeren in uw algemene voorwaarden. Maar voor vele zzp branches is dit niet genoeg. Een verzekering biedt uitkomst voor het risico op schade of letsel, wat door uw handelen is veroorzaakt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ook voor minder “fysieke” beroepen kunt u zich verzekeren tegen veelvoorkomende risico’s. Als u bijvoorbeeld een adviserende rol bekleed als zzp’er, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wellicht verstandig om te nemen. Als u bijvoorbeeld fouten maakt bij het adviseren, kan dit grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de omzet bij uw opdrachtnemer.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet heel duur te zijn. De hoogte van een AOV is afhankelijk van meerdere factoren, zoals uw gezondheid, leeftijd en het eigen risico. Een AOV biedt uitkomst bij (langdurige) ziekte of uitval. Er zijn ook veel redenen om juist geen AOV te nemen, naast de financiële argumenten. Kijk bijvoorbeeld eens de volgende grafiek van CBS. Ondanks de kosten, is het raadzaam om in ieder geval naar de mogelijkheden voor uw onderneming te kijken.

In het principeakkoord over het pensioenstelsel van het jaar 2019 heeft het kabinet afgesproken dat er een verplichte AOV komt. In 2020 gaan zzp-organisaties met sociale partners hierover in conclaaf. Tot deze tijd is een AOV dus nog niet verplicht. Het plan voor een verplichte verzekering wekt bij veel zzp-organisaties nog veel weerstand op. Dat komt voornamelijk omdat geschat wordt dat de kosten voor veel zzp’ers niet te betalen zijn. Echter, de precieze uitwerking van dit plan laat nog op zich wachten. Vermoedelijk wordt in het jaar 2020 meer bekend over de AOV-plannen van het kabinet.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering dekt onder andere de risico’s op geschillen over contracten, schade en conflicten op de werkvloer. Deze verzekering is niet erg branche-specifiek, en kan overal een uitkomst bieden. De hoogte ligt aan de mate van risico in uw beroepsgroep. En iedere rechtsbijstandverzekering is ook weer anders. Uw particuliere rechtsbijstandverzekering geldt niet voor juridische kwesties die betrekking hebben op uw onderneming.

Wilt u ook professioneel overkomen als ondernemer? Dat kan met ons HelloProfs platform. Probeer het platform gratis uit en voeg uw opdrachtgevers direct toe om in de toekomst offertes naar ze te kunnen sturen. Ga naar https://www.helloprofs.nl.