Snijden in de zelfstandigenaftrek is zzp’ertje pesten

PeopleAssist Team · september 3, 2019

Het kabinet heeft besloten om te korten met de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers. Althans, dat is het plan wat ze in gedachten hebben. Natuurlijk gaat deze beslissing gepaard met boze gezichten vanuit de hoek van de grote zzp organisaties. Is deze woede terecht of is er voor de beslissing van het kabinet ook wat te zeggen?

Snijden in de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is voor veel zzp’ers een welkome belastingvoordeel. Ondanks dat de hoogte van dit voordeel ieder jaar kan veranderen, helpt het zelfstandigen om een buffer op te bouwen. In 2019 mogen zzp’ers maximaal 7000 euro aftrekken bij hun belastingaangifte. Het kabinet wil dit verlagen naar ongeveer 5000 euro. Een aanzienlijk verschil, en het is best voor te stellen dat dit voor sommige zzp’ers helemaal niet goed uitkomt.

Redenen voor korting zelfstandigenaftrek

Als verklaring voor de geplande korting is dat het kabinet ruimte wil vrijmaken voor lastenverlichting voor alle Nederlandse burgers. Iedereen zou er in principe een beetje op vooruit moeten gaan. Ook zzp’ers ondervinden deze lastenverlichting. Maar daarentegen leveren zij wel een gedeelte van de zelfstandigenaftrek in. In hoeverre kan het kabinet dan spreken voor lastenverlichting voor iedere burger? ZZP organisaties als ZZP Nederland en PZO verbazen zich over deze constatering.

Een tweede reden van het kabinet is om de uurtarieven van zzp’ers aan de onderkant van de markt omhoog te krijgen. Doordat zzp’ers minder voordeel halen uit hun zelfstandigenaftrek, worden sommigen verplicht om hogere prijzen te hanteren. Het zou dan een reden voor opdrachtgevers kunnen zijn om weer meer mensen vast in dienst te nemen. Volgens de grote zzp organisaties wil het kabinet dat bedrijven meer werknemers in loondienst nemen. Ze hebben het gevoel dat deze trend een voorbeeld is van “zzp’ertje pesten”.

Wet DBA is mede schuldig

Het kabinet is nog steeds bezig om te specificeren wanneer iemand echt zzp’er is, en wanneer iemand werkt namens een verkapt dienstverband. Het terugdringen van schijnzelfstandigheid is dan ook een grote missie van minister Koolmees en zijn kompanen in Den Haag. De geplande maatregel om te korten met de zelfstandigenaftrek staat dan ook in het teken van het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Echter, de grote zzp organisaties vinden dat zzp’ers sterk benadeeld worden: “De overheid toont zich niet betrouwbaar, als men zich niet houdt aan het regeerakkoord door keer op keer zelfstandige ondernemers te benadelen in plaats van te stimuleren”, aldus voorzitter van ZZP Nederland Maarten Post.

We verwachten dat op Prinsjesdag 2019 meer bekend wordt over de plannen van het kabinet.

HelloProfs | Online platform voor zzp'ers en opdrachtgevers