Onzekerheid regeert nog onder veel zzp’ers

PeopleAssist Team · mei 23, 2019

Het aantal zzp’ers stijgt en gaat in de toekomst nog veel meer stijgen. Dat is inmiddels wel bekend. Een logisch gevolg van deze trend zou zijn dat de tevredenheid van zelfstandige ondernemers meestijgt. Echter, deze aanname is nog lang niet altijd werkelijkheid. Uit een enquête van ZZP Barometer en Knab blijkt dat veel zzp’ers onzeker zijn over hun financiële situatie. En dat terwijl het anno 2019 economisch juist voor de wind gaat.

Onzekerheid regeert nog onder veel zzp'ers

De online enquête werd gehouden onder 995 representatieve zzp’ers. Aan hun werd gevraagd hoe ze kijken naar verschillende aspecten van hun financiële situatie. Er werden onder andere vragen gesteld naar de pensioenopbouw, belastingzaken en de mogelijkheid tot het aanvragen van een hypotheek. In deze infographic zijn de resultaten van het onderzoek te zien in een grafisch overzicht.

Pensioen en werkeloosheid grootste struikelblokken

Uit de infographic blijkt dat 43% van de zzp’ers onzeker is over hun pensioen. Dat er een potje opgebouwd moet worden is bekend, maar vaak weet de zelfstandige niet hoe dit inzichtelijk is te krijgen. Hoeveel maandelijkse inleg is voldoende? En hoe zit het de belasting? Er komen bij veel zzp’ers dus nog een hoop vragen opduiken.

Een ander grote bron van onzekerheid is de zorg als er geen (geschikte) opdrachten zijn. Op zich opvallend want tegenwoordig is het zoeken en krijgen van opdrachten gemakkelijker geworden. Enerzijds heeft dat te maken met het aantrekken van de economie. Anderzijds zorgt de opkomst van steeds meer platformen en marktplaatsen ervoor dat de kans op het vinden van een geschikte opdracht groter wordt. Kennelijk slaat de angst bij veel zzp’ers snel toe als het een tijdje lastig blijkt om aan een nieuwe klus te beginnen.

Zzp’ers boeren goed, maar stijgen nauwelijks in prijs

Door de toenemende vraag naar zzp’ers voor tijdelijke klussen, is het zzp-vak een stuk aantrekkelijker geworden. Echter, het uurtarief (wat in een eerder artikel besproken is) blijft bij 76% van de ondervraagde zzp’ers gewoon gelijk. Ook na goede resultaten en tevredenheid van de opdrachtgever. Slechts 12% heeft zijn/haar uurtarief op den duur verhoogt.

Misschien willen zzp’ers juist zekerheid inbouwen en kiezen ze ervoor om bewust hun uurtarieven niet te verhogen. Zo schrikken opdrachtgevers niet af en is de kans dat offertes worden aangenomen groter. De vraag is of dit juist onzekerheid in de hand werkt. Zelfstandigen doen er zich goed aan om in deze tijd van bloeiende platformeconomieën zich juist zelfverzekerder op te stellen. Hier is momenteel ruimte voor. Het is dan ook opvallend dat een groot deel van de zzp’ers zich nog regelmatig financieel onzeker voelt.

Wij helpen zzp’ers om overzicht te krijgen over hun zzp-administratie. Opdrachten zijn middels ons platform gemakkelijk te vinden en offertes zijn zo gemaakt. Nog geen lid van ons HelloProfs platform? Neem eens een kijkje naar de mogelijkheden.