Internetconsultatie zzp-wetsvoorstellen geopend

PeopleAssist Team · oktober 29, 2019

Vanaf 28 oktober 2019 heeft het kabinet een internetconsultatie geopend voor twee geplande zzp-wetsvoorstellen. U als zzp’er of opdrachtgever kunt uw mening geven over deze voorstellen. Deze meningen worden door het kabinet verzameld en meegewogen over de precieze invulling van de wetten.

Omdat het kabinet worstelt met de complexe zzp-wetgeving, is het belangrijk om goed de ervaringen van zzp’ers mee te nemen. Daarom kunt u zelf uw mening geven door naar de website van Rijksoverheid te gaan.

Over welke zzp-wetgeving gaat het?

U kunt reageren op twee wetsvoorstellen, die al eerder aangekondigd zijn. De eerste is het minimumtarief van 16 euro. De groep zzp’ers die onder of rond dit minimumtarief zitten, moeten beter worden beschermd. Het kabinet is van mening dat 16 euro per uur voor vrijwel iedere zzp’er voldoende moet zijn om rond te kunnen komen. Ook zouden zzp’ers die het minimum verdienen hierdoor ruimte moeten hebben om zich te kunnen verzekeren. Een groot probleem is namelijk nog steeds dat veel zzp’ers onverzekerd aan het ondernemen zijn.

De tweede wetsvoorstel waar u uw mening over kunt geven is de geplande zelfstandigenverklaring. Deze verklaring moet gelden voor zzp’ers die 75 euro of meer per uur verdienen. Door deze maatregel hoopt het kabinet dat deze zzp’ers meer ruimte krijgen om te ondernemen. Een zelfstandigenverklaring verzekert de ondernemer in ieder geval dat diegene ook echt ondernemer is. De kans op naheffingen is dus voor deze groep in ieder geval nihil (mits aan alle voorwaarden zijn voldaan).

Uw mening is belangrijk

Wij adviseren om zo uitgebreid mogelijk uw mening en ervaringen te geven. Hoe meer ondernemers concreet zijn, hoe beter de wetsvoorstellen uiteindelijk omgezet kunnen worden naar duidelijke én eerlijke wetgeving. Vul hier uw mening in en draag bij aan de verbetering van het zelfstandig ondernemerschap!

Meer informatie over de (geplande) zzp-wetgeving, zie deze pagina.