Gezagsverhouding op de werkvloer

PeopleAssist Team · juli 21, 2022

Wat is de ideale verhouding tussen flexibele en vaste contracten op de arbeidsmarkt? Mevrouw Karin van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil hier geen uitspraken over doen. Mevrouw Van Gennip heeft gezegd naar ‘duurzame relaties’ toe te willen met het overhandigen van de plannen die ze dinsdag 5 juli 2022 naar de kamer stuurde.

Op dit moment zijn flex en zzp samen goed voor 40% van de ‘arbeidsmarkt’. Van alle werkenden heeft 56% een contract voor onbepaalde tijd. Een kleine helft werkt dus op een heel andere basis en heeft minder toegang tot sociale zekerheid, minder vastigheid, kan moeilijker een hypotheek afsluiten en weet minder hoe ze hun leven kunnen plannen rond hun arbeidssituatie. Volgens mevrouw Van Gennip werkt dit niet alleen kansenongelijkheid in de hand, maar versterkt het ook de conjunctuur.

De plannen van de minister

Met de nieuwe plannen gaan onder andere:

  • het oproepcontract in de ban;
  • de positie van uitzendkrachten verstevigd worden;
  • het onderbrekingstermijn tussen tijdelijke contracten op de schop.

Verder wil de minister de flexibiliteit bij bedrijven intern stimuleren. Een leven lang blijven leren (om- en bijscholing), het verbeteren van de mogelijkheden van deeltijd-WW en aandacht voor de loondoorbetaling bij ziekte. Het lijken allemaal mooie plannen met mooie doelen. We vinden het jammer dat er niets echt innoverend en vooruitstrevend tussen zit.

Aanpak arbeidscontracten

Waarom worden de arbeidscontracten niet in de volle breedte aangepakt? Waarom zorgen we niet voor een arbeidscontract waarmee beide partijen goed mee kunnen werken? De werknemer krijgt met deze nieuwe plannen steeds meer bescherming zonder dat dit altijd nodig is.

Schijnzelfstandigheid

Ook de schijnzelfstandigheid staat volop in de schijnwerpers, minister Van Gennip zegt hierover; “de schijnzelfstandigheid aan te willen pakken zonder de echte zzp’er in de weg te zitten”. Daarnaast is het de bedoeling om de handhaving door de Belastingdienst geleidelijk aan meer op de schroeven. Het positieve signaal dat wij lazen is; dat er meer toelichting op het gebied van gezag wordt gegeven.

Ook weer een mooi plan. Echter geen nieuw plan. Het lijkt meer op een kopie van de voorgaande plannen. Wat we wel positief vinden, is de intentie om duurzame relaties aan te gaan. Dat is toe te juichen zeker in een modern en democratisch land. Duurzame relaties met uw zzp’ers, daar maken wij ons al jaren hard voor. Want, los van de Belastingdienst, wil je geen discussies als de opdracht onderweg misloopt of wanneer men elkaar verkeerd begrepen heeft. Naast een discussie met de Belastingdienst kan er dan zomaar een discussie met de bedrijfsvereniging of de kantonrechter ontstaan.

Ik daag u uit om als opdrachtgever met uw zzp’ers en u als zzp’er zelf te toetsen hoe u het etiket ‘duurzaam’ in de praktijk brengt.