Gerichter toezicht zzp’ers door Belastingdienst

PeopleAssist Team · februari 6, 2020

Toezicht op de arbeidsrelaties tussen zzp’ers en opdrachtgever gaat in de toekomst gerichter worden. Dat blijkt uit het meest recente toezichtsplan arbeidsrelaties, opgesteld door de Belastingdienst. Met name de bouw- en de zorgsectoren worden sterker onder de loep genomen, omdat deze sectoren kampen met veel krapte op de arbeidsmarkt.

Het uitgebrachte toezichtsplan beschrijft de werkwijze en strategie van de Belastingdienst voor de komende tijd. Uitgelegd wordt hoe er precies gehandhaafd wordt, welke middelen gebruikt worden om informatie te geven en wat de criteria precies zijn die bijvoorbeeld ‘kwaadwillendheid’ in de kaart spelen. Al deze zaken worden jaarlijks opnieuw besproken en met behulp van experts gereviseerd. Maar de wet DBA blijft ook vandaag de dag nog steeds een kwestie van interpretatie voor veel zzp’ers en opdrachtgevers.

Problemen van het vorige plan m.b.t. toezicht zzp’ers

Aanleiding tot het verbeteren van het vorige toezichtplan, dat in 2018 tot stand is gekomen, is een optelsom aan problemen en onduidelijkheden.

  • Veel partijen, zowel zzp’ers als opdrachtgevers, hebben simpelweg een gebrek aan kennis van de wet- en regelgeving (wet DBA) en handelen hierdoor vaak onjuist.
  • Voornamelijk opdrachtgevers vonden de wet DBA te ingewikkeld en tijdrovend om mee aan de slag te gaan.
  • Handhaving van de wet blijkt lastig omdat inspecties niet altijd ‘hard’ bewijs kunnen aanleveren die de Belastingdienst graag wil zien.

En dus wordt er achter de schermen druk gesproken over hoe het allemaal beter kan. Eén van de plannen van de Belastingdienst is een sectorgerichte benadering. Samen met brancheverenigingen en koepelorganisaties gaat de fiscus om de tafel met als doel een ongelijk speelveld tussen vast en flex te voorkomen. De eerste sectoren waar deze samenwerking zichtbaar wordt zijn de bouw en zorg.

De sectorspecifieke aanpak van de Belastingdienst

De reden dat de bouw- en zorgsector als eerste aan de beurt zijn, is omdat de problematiek tussen vast en flex hier het grootst is. Steeds meer vaste arbeidskrachten kiezen in deze sectoren er namelijk voor om de stap naar flexibel arbeid te maken. Het aandeel zzp’ers in de bouw en in de zorg wordt bijvoorbeeld ook steeds groter. Veel bedrijven binnen deze sectoren melden inmiddels al de ‘problematiek’ van de toename aan flexibel arbeid.

De Belastingdienst wil samenwerken met brancheverenigingen en koepelorganisaties om zo kennis uit te wisselen en gerichter de verschillen tussen vast en flex aan te pakken. Het moet voornamelijk sneller gaan dan bij een individuele benadering. Een inspectie kijkt bij een individuele benadering naar slechts één bedrijf. Het gevolg hiervan is dat het zeer lang kan duren voordat er resultaten opgeleverd worden. Het idee bij een sectorspecifieke benadering is dat dit veel sneller zal gaan. Zo is de maximale termijn van zes maanden bij het opvolgen van aanwijzingen niet van toepassing bij een sectorbenadering.

Lees het volledige rapport om te weten hoe de sectorspecifieke benadering inhoudelijk er uit komt te zien.