De zzp-docent: leraar en ondernemer

PeopleAssist Team · september 10, 2019

Een tekort aan leraren, te lage lonen en hoge werkdruk in het onderwijs en te weinig uitdaging voor de klas. We lezen het allemaal in het nieuws dat het onderwijs behoefte heeft aan nieuwe impulsen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer leraren en docenten zich laten inhuren als zzp’er. De zzp-docent is in opmars.

De zzp-docent

Afgelopen jaar zijn er al meer dan 400 zelfstandige docenten ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Verwacht wordt dat dit aantal de komende tijd alleen maar zal groeien. Vooral bij ziekte, zwangerschapsverlof en verplichte bijscholing zijn er veel zzp-docenten nodig. Het werk ligt voor deze groep ondernemers dan ook voor het oprapen.

Niet iedereen blij met de zzp-docent

Alhoewel deze trend onvermijdelijk blijkt, is niet iedereen in de hosanna stemming. De vereniging van basisschoolbesturen, de PO-Raad, vindt de opmars van de zzp-docent een onwenselijke ontwikkeling. Als argument hiervoor geven ze dat het inhuren van een zzp’er simpelweg te duur is in vergelijking met een vaste leerkracht. De vrees is dan ook dat steeds meer leraren besluiten om zzp’er te worden, omdat dit voor hun meer kan opleveren. En dat zou meer kosten opleveren voor scholen die leerkrachten nodig hebben.

Ook schoolleiders werken liever niet met te dure zzp-docenten. Voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders, Petra van Haren, noemt het: “op korte termijn een oplossing, maar op lange termijn een valkuil.” Een zzp-docent kost aanzienlijk meer per uur dan een vaste leerkracht. Bruikbaar om bij een tijdelijk tekort op te vangen, maar voor langere tijd wordt het haast onbetaalbaar.

Lerarentekort als grootste boosdoener

Het zal men niet verbazen als het lerarentekort als onverbiddelijke grootste reden gegeven wordt voor de toename van zzp-docenten. De beste oplossing hiervoor zou zijn om de lonen van leraren te verhogen. Dan zal de stap om zzp’er te worden minder snel genomen worden, is de verwachting.

Maar de zzp-docent kiest niet alleen maar voor meer geld. Het blijkt dat de moderne leraar ook graag onderneemt. Meer vrijheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijk zijn aspecten die tegenwoordig een stuk belangrijker zijn voor de werkende mens. Het niet vast zitten aan schoolvakanties, het kunnen rouleren van werkplek én je eigen agenda bepalen zijn tegenwoordig belangrijke waarden. De zzp-docent kan ons nog veel bijspijkeren over het ondernemen.

HelloProfs | Online platform voor zzp'ers en opdrachtgevers