De oudedagsreserve (FOR): een valkuil voor veel zzp’ers

PeopleAssist Team · mei 20, 2022

De FOR, oftewel de fiscale oudedagsreserve, is een voorziening waarmee zzp’ers op een vriendelijke fiscale manier een reservepotje kunnen opbouwen voor later. Met deze voorziening mag u een bepaald percentage van de winst aftrekken en opzij zetten voor de jaren dat u mag genieten van de “oudedag”. Maar wat blijkt nu? Een deel van de zzp’ers gaat hier niet allemaal even verstandig mee om. In deze blog leggen wij u uit waarom dat zo is.

Het onderzoeksbureau Multiscope heeft op verzoek van BrightPensioen een onderzoek gedaan naar de oudedagsreserve onder zzp’ers. Er waren duidelijke signalen dat niet alle zzp’ers op de juiste manier gebruik maakte van de FOR. Een zzp’er mag dus elk jaar een percentage van de winst aftrekken voor later. Maar in welke mate gebeurt dit ook daadwerkelijk? Multiscope heeft door middel van een aantal vragen onderzoek gedaan naar de FOR met als doel te achterhalen hoeveel zzp’ers hiervan gebruik maken en of zij dit geld ook daadwerkelijk opzij zetten.

Uitgestelde belasting

Het blijkt dat 34% van de zzp’ers gebruik maakt van de FOR. Als je bedenkt dat er 1,2 miljoen zzp’ers in Nederland zijn, gaat het om veel zzp’ers. Uit het onderzoek bleek dat 28% van de gebruikers helemaal geen geld opzij zet, maar wel het bedrag aftrekt. Daarnaast zet 25% een deel van het bedrag opzij. In totaal zet dus 53% niet het gehele bedrag opzij. Dit kan betekenen dat ze in de toekomst onvoldoende opzij hebben gezet om uiteindelijk de uitgestelde belasting te betalen.

Niet iedereen op de hoogte

Er werd ook aan de respondenten gevraagd of zij op de hoogte waren van de door hun opgebouwde FOR. Maar 25% wist precies hoeveel dit bedroeg. De rest van de respondenten hadden geen idee of wisten het ongeveer. Daarbovenop kwam nog dat 11% geen idee had dat er later nog belasting betaald moet worden over het opgebouwde bedrag.

Een groot gedeelte (52%) van de gebruikers van de FOR zet het geld op een spaar- of bankrekening. Het resterende deel belegt het geld of heeft een andere bestemming voor het bedrag.

Populaire voorziening

De FOR is een populaire voorziening. Een zzp’er hoeft zijn geld namelijk nog niet definitief vast te zetten. In geval van financiële nood kan de zzp’er er eerder aan komen. Maar er schuilt ook een degelijk gevaar. Als er geen geld opzij wordt gelegd of als er andere bestemmingen zijn voor het geld, kan het zo zijn dat een zzp’er in de toekomst vermoedelijk in de problemen kan komen wanneer hij de uitgestelde belasting moet betalen.

Advies over de FOR

Naar aanleiding van deze uitkomsten adviseert Multiscope dan ook dat er een extra voorwaarde moet worden opgelegd om dit geld daadwerkelijk opzij te laten zetten. Dit ter voorkoming dat de reservering niet alleen op papier staat en in de toekomst de belasting niet betaald kan worden. Een verruiming van de opnamemogelijkheid zou de bereidheid geld ervoor opzij te zetten moeten vergroten.

Ga terug naar de kennisbank >>