Bedrijfsbezoek arbeidsrelaties

PeopleAssist Team · november 8, 2021

De wet DBA schrijft ons voort dat de samenwerking tussen zzp’er en opdrachtgever moet berusten op basis van opdracht. Doel is om fictieve dienstbetrekking te voorkomen. De Belastingdienst organiseert steeds gerichter met behulp van een bedrijfsbezoek arbeidsrelaties. Dit houdt in dat ze met bedrijven in gesprek gaan over de feitelijke arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever.

Wat is een bedrijfsbezoek arbeidsrelaties?

Een bedrijfsbezoek arbeidsrelaties heeft als doel om een beeld te krijgen hoe de opdrachtgever omgaat met de samenwerking met personen die niet als werknemer gekwalificeerd worden. De Belastingdienst neemt van tevoren contact op met bedrijven als ze een vermoeden hebben dat er signalen zijn die duiden op schijnzelfstandigheid. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het bezoek. Tegenwoordig vindt zo’n “bezoek” ook digitaal, in de vorm van een online meeting of video call, plaats. Ondernemers krijgen altijd van tevoren bericht via een mail waarin een en ander wordt toegelicht. Hieronder hebben wij zo’n mailbericht voor u weergegeven. Uiteraard hebben we alle privacygevoelige informatie weggehaald.

In deze mailcommunicatie staat dat, met behulp van het gesprek, de Belastingdienst inzicht wil krijgen in hoe het bedrijf in kwestie arbeidsrelaties kwalificeert. Daarnaast wordt er gekeken naar wat het bedrijf allemaal doet om de samenwerking met zzp’ers te borgen en vast te leggen. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Iedere onderneming kan een bezoekje verwachten

De Belastingdienst maakt geen onderscheid in de grootte van ondernemingen, of de specifieke branche. Het enige wat telt is dat uw onderneming wel eens gebruik maakt van de diensten van niet-werknemers. Grote namen als Uber, Deliveroo en Helpling zijn immers ook al eerder op hun vingers getikt. Maar dit betekent dat kleinere ondernemingen niet de dans zullen ontspringen.

Wanneer trekt de Belastingdienst aan de bel?

Ondernemingen krijgen niet spontaan een bedrijfsbezoek arbeidsrelaties voor de deur. Via mail (zoals eerder vermeld) kondigt de Belastingdienst aan dat er bepaalde signalen zijn en dat ze graag met de organisatie in kwestie in gesprek gaan. Wat voor signalen kunnen een bedrijfsbezoek mogelijk inleiden? Denk aan het onderstaande:

 

Signalen Belastingdienst

 

Van alle zzp’ers wordt verwacht dat ze ook onafhankelijk en zonder expliciete gezagsverhouding hun werk kunnen doen. Ook moeten alle afspraken goed geborgd zijn in een opdrachtovereenkomst. Hierin staan onder andere alle (fiscaal-juridische) bepalingen die van toepassing zijn op een opdracht. Tot slot moet de praktijk uiteraard aansluiten bij alle afspraken die gemaakt zijn. Dat wil zeggen dat een zzp’er op papier ook een zzp’er is in de werkelijke situatie.

Met HelloProfs alles goed geregeld

Kortom, ondanks de matige aandacht vanuit de politiek, wordt de wet DBA momenteel gewoon actief gehandhaafd. Het is dan ook belangrijker dan ooit om uw zzp-samenwerkingen goed en volledig te borgen! Laat ons u helpen. Met onze HelloProfs platform borgt u iedere zzp-opdracht tot in de puntjes. Bekijk de video van HelloProfs hieronder en ga naar de website voor meer informatie.

Vragen of opmerkingen? Ga met ons het gesprek aan. Bel ons (+31) 085 27 30 220 of mail ons: info@peopleassist.nl.