Algemene voorwaarden

PeopleAssist Team · maart 25, 2024

Hieronder verkennen we verschillende belangrijke aspecten van algemene voorwaarden. Elk van deze aspecten speelt een cruciale rol in het beheren van de operationele en juridische risico’s die ondernemers kunnen tegenkomen.

Aansprakelijkheid

Als ondernemer draagt u in principe verantwoordelijkheid voor zowel directe schade, denk aan reparatie- of vervangingskosten, en indirecte schade, bijvoorbeeld waterschade als gevolg van brand. Het is onmogelijk om alle aansprakelijkheid uit te sluiten, maar doormiddel van juiste algemene voorwaarden, kunt u de aansprakelijkheid wel minimaliseren.

Betalingstermijn

In de algemene voorwaarden mag u zelf een redelijke betalingstermijn voor consumenten opnemen. Voor bedrijven en overheidsinstellingen geldt echter een wettelijk vastgestelde betalingstermijn. Indien u een kortere of juist langere betalingstermijn wilt hanteren, kunt u deze vermelden in uw algemene voorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden kunnen tevens worden vastgelegd in een contract.

Eigendomsvoorbehoud

Wanneer u een eigendomsvoorbehoud opneemt in uw algemene voorwaarden, behouden de goederen hun eigendomstoestand bij u totdat uw klant volledig heeft betaald. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het recht behoudt om uw goederen terug te vorderen in het geval dat de klant failliet gaat.

Garantie

De koper van uw product heeft een wettelijke garantie. De informatie over en de duur van de, eventueel extra, garantie kunt u in de algemene voorwaarden zetten.

Leveringsvoorwaarde
Leveringsvoorwaarden omvatten de afspraken die u maakt met betrekking tot de levering van uw producten. Hierin regelt u zaken als de levertijd, de mogelijkheid tot annuleren van een bestelling en overeenkomsten met betrekking tot transport- en bezorgkosten. Voor internationale transacties kunt u gebruikmaken van de ICC Incoterms, eens set gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden die u met uw klanten en leveranciers kunt overeenkomen.

Overmacht

In geval van overmacht, waarbij u niet in staat bent om aan uw afspraken te voldoen, draagt u normaal gesproken verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan de andere partij. Echter, in bepaalde situaties kunt u een beroep doen op overmacht, ook wel bekend als ‘force majeure’. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u niet in staat bent om producten te leveren vangwege oorzaken zoals oorlog of natuurrampen.