5 toezicht activiteiten van Belastingdienst op zzp-arbeidsrelaties

PeopleAssist Team · maart 11, 2020

Eind 2019 communiceerde de Belastingdienst al op welke manieren de toezicht op zzp-arbeidsrelaties ingericht wordt. In 2020 is het belangrijker dan ooit om als opdrachtgever en zzp’er de samenwerking met elkaar goed te borgen. Om u een steuntje in de rug te geven maken wij een overzicht van wat voor instrumenten de Belastingdienst hiervoor inzet.

U kunt het volledige toezichtsplan downloaden van de website van de Belastingdienst. Wij bespreken hier vijf manieren van toezicht die de Belastingdienst gebruikt om de arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever te bepalen. De Belastingdienst zelf heeft het over een “mix aan instrumenten”.

1.    Het communiceren van algemene informatie

De Belastingdienst probeert om te beginnen op verschillende manieren relevante informatie te verspreiden. Bijvoorbeeld over de kwalificatie van arbeidsrelaties, het voorkomen van schijnzelfstandigheid, de wet DBA of het bieden van modelovereenkomsten. Naast de website, zijn er geregeld ook voorlichtingsdagen voor ondernemers en organisaties. Via deze link is veel informatie over dergelijke onderwerpen beschikbaar.

2.    Beoordelen van (model) opdrachtovereenkomsten

Vanuit de opdrachtgever en opdrachtnemer kan twijfel bestaan over de vraag of een opdrachtnemer wel of geen werknemer is in de praktijk. De Belastingdienst kan dan om een oordeel worden gevraagd. Hiervoor krijgt de Belastingdienst een modelovereenkomst voorgelegd welke vervolgens tot in detail beoordeeld wordt.

Echter, in de praktijk blijken nogal wat struikelblokken te zijn.  De totale beoordeling is erg arbeidsintensief en duren vanzelfsprekend lang. Ook bleek dat slechts een kwart van alle modelovereenkomsten werden goedgekeurd. Velen hadden dus niet het volledige vertrouwen van de Belastingdienst en daardoor zitten vele opdrachtgevers en hun zzp’ers met een probleem.

Vervolgens moet deze goedgekeurde overeenkomst ook in de praktijk werkbaar zijn. De overeenkomst heeft o.a. het uiteindelijke doel om ondernemerschap goed vast te leggen. Hier moet naar gehandeld worden wil de uiteindelijke samenwerking de goedkeuring van de belastingdienst krijgen.

3.    Het indienen van verzoeken

Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om twee verzoeken in te dienen. Enerzijds een vooroverleg conform Besluit Fiscaal Bestuursrecht. Anderzijds een beschikking verzekeringsplicht. Voorwaarde is onder meer dat dan alle relevante feiten en omstandigheden uit de praktijk aan de Belastingdienst geleverd worden. Nadeel is dat een dit soort verzoeken, net als de beoordeling van modelovereenkomsten, zeer arbeidsintensief is. Er wordt dan over het algemeen niet veel van gebruikgemaakt.

4.    Bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken opdrachtgevers

De intensiteit van bedrijfsbezoeken wordt steeds groter. Deze bezoeken hebben als doel om de juistheid van de kwalificatie van de arbeidsrelatie bij opdrachtgevers te controleren. Een inspectie op locatie geeft de Belastingdienst inzicht over de relevante feiten en omstandigheden in de praktijk bij de opdrachtgever. Een boekenonderzoek moet daarentegen uitsluitsel geven of een zzp’er wel of niet in dienstverband werkt.

De inspecties worden uiteraard niet zomaar gedaan. De belastingdienst heeft een aantal instrumenten voor het gericht bezoeken van bedrijven en het uitvoeren van controles. Deze instrumenten kunnen signalen van eerdere bedrijfsbezoeken zijn, die hebben geleid tot vraagtekens bij de Belastingdienst. Ook kunnen inspecties het gevolg zijn van afgekeurde modelovereenkomsten die door opdrachtgevers voorgelegd zijn. Verder gebruikt de Belastingdienst informatie uit databases en bestaande advertenties.

5.    Handhaving

Uiteindelijk is vanaf 2020 afgesproken dat handhaving een belangrijkere rol gaat spelen. Er wordt door de Belastingdienst gehandhaafd als de aanwijzingen uiteindelijk niet of niet voldoende zijn opgevolgd. Wanneer een inspecteur bijvoorbeeld aantoonbare signalen ziet van een verkeerde arbeidsrelatie, dan kan hij/zij aanwijzingen geven ter verbetering. Het is mogelijk dat na een bepaald termijn een volgende inspectie of onderzoek plaatsvindt. Als de situatie niet is verbeterd, kan handhaving het gevolg zijn. Correctieverplichtingen of naheffingen zijn dan een veelvoorkomende sanctie. Ook kunnen daarbovenop boetes opgelegd worden.

Met ons HelloProfs platform weet u zeker dat alle ondernemingsactiviteiten  goed onderbouwd zijn. Bekijk de mogelijkheden op de website van HelloProfs!