Overeenkomst van opdracht

Waarom er toch iedere keer één opstellen?

Overeenkomst van opdracht

Bij de samenwerking tussen zzp’er en opdrachtgever raden wij altijd aan om een overeenkomst van opdracht op te stellen. In dit document staan alle afspraken die gelden voor een specifieke opdracht. Daarnaast toont de opdrachtnemer aan dat hij/zij ondernemer voor de inkomstenbelasting is. Zo voorkomt u dat de samenwerking uiteindelijk als een (mogelijke) fictieve arbeidsovereenkomst wordt beschouwd.

Het nut van de overeenkomst van opdracht

U wilt graag doen waar u als ondernemer goed in bent. Of u wilt als opdrachtgever zo snel mogelijk dat de werkzaamheden uitgevoerd worden. De praktijk leert ons echter dat de aandacht voor bijvoorbeeld fiscale -en materiële risico’s niet altijd aanwezig is. En dat terwijl deze gemakkelijk te voorkomen zijn door een sluitende overeenkomst van opdracht op te stellen. Het biedt zowel de ondernemer als opdrachtgever veel voordelen:

  • Beide partijen weten waar ze aan toe zijn. De zzp’er snapt wat de opdrachtgever van diegene verlangt. Een opdrachtovereenkomst fungeert in dit geval als een soort handboek. Een duidelijke en transparante beschrijving van de werkzaamheden voorkomt fouten of misverstanden op latere termijn.
  • Beide partijen begrijpen alle risico’s die aan de opdracht verbonden zijn. Wie is er verantwoordelijk bij materiële schade? Wat gebeurt er als deze opdrachtgever te laat facturen betaald? Wat is het protocol als de zzp’er plotseling niet meer in staat is om bepaalde werkzaamheden te voltooien (bijvoorbeeld bij ziekte)? Zolang dit soort zaken duidelijk op papier staan, zal de samenwerking een stuk vlotter en fijner gaan. Kortom: zowel zzp’er als opdrachtgever beperken hiermee allerlei risico’s.
  • Beide partijen voldoen met een overeenkomst van opdracht ook aan de eisen van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2020 zijn de inspecties op de samenwerkingsconstructies tussen zzp’ers en opdrachtgevers opgevoerd. Dat betekent dat de Belastingdienst sterker optreedt tegen schijnconstructies en (fictieve) arbeidsovereenkomsten. Uiteindelijk scheelt dit boetes en eventuele naheffingen.

Een bijkomend voordeel van een overeenkomst van opdracht is dat deze op maat gemaakt kan worden. Het is dus niet de bedoeling om voor vrijwel al uw opdrachten precies dezelfde overeenkomst te gebruiken. Wel kunt u gebruik maken van een sjabloon of template om mee te beginnen. Ons HelloProfs platform heeft bijvoorbeeld haar eigen basis voor een opdrachtovereenkomst. Het is met HelloProfs heel gemakkelijk om professioneel een sluitende overeenkomst van opdracht te maken.

Algemene voorwaarden

Wat u wel als standaarddocument meerdere keren kunt gebruiken zijn uw algemene voorwaarden. Dit is iets anders dan een opdrachtovereenkomst. In uw algemene voorwaarden beschrijft u (als zzp’er) alle standaardafspraken die gelden voor iedere samenwerking. Het maakt in principe niet uit met welke opdrachtgever u dan werkt.

Wat zet u dan in uw algemene voorwaarden? U kunt denken aan de volgende zaken:

  • Betalingsvoorwaarden en de hierbij geldende risico’s.
  • Garantieplicht en de hierbij geldende voorwaarden.
  • In welke situaties de samenwerking (per direct) beëindigd wordt.
  • Wat de klachtenprocedure inhoudt.
  • Leveringsvoorwaarden (levertijd producten, wat te doen bij overmacht etc.).

Met onze HelloProfs tool is het ook mogelijk om uw algemene voorwaarden op te stellen en bij iedere overeenkomst van opdracht toe te voegen. Zo heeft uw opdrachtgever alle informatie die hij/zij nodig heeft om de samenwerking goed te laten verlopen.

Werken met goede opdrachtovereenkomsten? Dat kan met ons HelloProfs platform. Probeer het platform gratis uit en voeg uw opdrachtgevers direct toe om in de toekomst offertes naar ze te kunnen sturen. Ga naar https://www.helloprofs.nl.

Handige links

Ondernemersplein – Lees hier alles over algemene voorwaarden voor bij uw onderneming.