Wat is de wet DBA en hoe krijgt deze vorm?

Per 1 mei 2016 is de wet DBA van kracht geworden voor het werken met zzp'ers. Hierdoor kwam er een einde aan de VAR-verklaring, welke niet voldeed aan de verwachtingen. De wet DBA - wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie - betekent dat u door middel van een (model) overeenkomst laat zien in welke hoedanigheid u een opdrachtovereenkomst aan gaat. Ondernemers onderbouwen zo hun feitelijke situatie, waardoor beide partijen de uiteindelijke verantwoordelijkheid delen.

Echter, de actieve handhaving van de wet DBA zal vanaf het jaar 2020 vorm krijgen. Tot die tijd zal de Belastingdienst geen naheffingen opleggen aan ondernemingen, tenzij ze ‘kwaadwillendheid’ vermoeden. Dat betekent dat de Belastingdienst wél ingrijpt als ze (één van de) volgende zaken constateren:

1. Een (fictieve) dienstbetrekking
Hiervan is sprake als de overeengekomen arbeidsrelatie op papier een dienstbetrekking is in plaats van een opdrachtovereenkomst.

2. Evidente schijnzelfstandigheid
Als er aantoonbaar bewijs is voor een schijnconstructie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid
Als er aantoonbaar bewijs is dat er opzettelijk gekozen is voor een schijnconstructie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voor meer informatie hierover, verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Tot die tijd zit het kabinet niet stil. Er wordt constant voor een oplossing gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van een webmodule die (een deel van de) zzp’ers moeten invullen. Wij houden het nieuws over de wet DBA goed in de gaten en zullen u tijdig inlichten als er ontwikkelingen zijn.

Ons HelloProfs platform helpt u alvast bij het voorbereiden van uw opdrachtovereenkomsten. Wat het kabinet ook gaat beslissen, ons systeem is op alles voorbereid. Zo weet u in ieder geval zeker dat uw overeenkomsten fiscaal en juridisch kloppen. Zo doet u met vertrouwen zaken met uw opdrachtgevers en opdrachtnemers.

HelloProfs | Online platform voor zzp'ers en opdrachtgevers