De opdrachtovereenkomst

Dankzij de nieuwe wetgeving zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk verplicht om zorg te dragen voor de onderbouwing van de ondernemingsactiviteiten. Deze onderbouwing wordt vastgelegd in een opdrachtovereenkomst.

Makkelijk uit de voeten met een opdrachtovereenkomst

Opdrachtnemers hebben te maken met nieuwe wetgeving sinds de oude VAR verklaring niet meer bestaat. Als zelfstandig professional dien je samen met de opdrachtgever zorg te dragen voor een onderbouwing van je ondernemingsactiviteiten. Dit wordt vastgelegd in een opdrachtovereenkomst. 

Het belang van een opdrachtovereenkomst

In het Nederlandse recht zijn mondelinge afspraken bindend. Waarom zou u dan een opdrachtovereenkomst opmaken als u mondeling tot een afspraak bent gekomen en de handen geschud zijn? Allereerst omdat er een gezamenlijke fiscale inspanning geldt voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Door de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) zijn opdrachtgever en zzp’er samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen.

Gaat u als freelancer aan de slag voor uw opdrachtgever, of huurt u een zzp’er in voor een project? Dan moeten jullie samen bepalen of er sprake is van loondienst. Het doel van de wet is dan ook om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Jullie dragen dus beiden een verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft u een contract nodig op het moment dat één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. In het doemscenario staan jullie namelijk tegenover elkaar en kunt u de gemaakte afspraken niet aantonen waardoor u met lege handen blijft staan.

Wat voor contract sluit u af?

Wanneer u een zelfstandige inhuurt, of uzelf aan een organisatie verhuurt, sluit u met elkaar een zogenaamd zzp-contract af. Deze opdrachtovereenkomst is minder complex dan een arbeidsovereenkomst en is de laatste jaren steeds populairder geworden. Als u bijvoorbeeld aan een project werkt, loopt de overeenkomst zonder opzegging af als uw werk is voltooid.

Deze contractvorm heeft voor beide partijen voordelen. Zo bent u als zelfstandige flexibel en kunt u als opdrachtgever de samenwerking gemakkelijk beëindigen na uitvoering van de afgesproken werkzaamheden.

In principe bestaat een zzp-contract uit de regels waaraan beide partijen zich moeten houden. Er zijn echter een paar juridische valkuilen bij het afsluiten van een zzp-contract. Zo moet u voorkomen dat het contract achteraf als een arbeidscontract wordt gekwalificeerd. Het is dan ook belangrijk dat het contract niet alleen de gezamenlijke afspraken duidelijk maakt, maar met name juridisch standhoudt mochten er problemen ontstaan.

HelloProfs | Online platform voor zzp'ers en opdrachtgevers